Wat verandert er aan de bouweisen ?

Op 1 juli veranderen de bouweisen. Nieuwbouw krijgt te maken met BENG-eisen en de rekenmethode verandert, ook van het energielabel. Huizen en...

De BRL 6000-21/00-normdocument

De certificeringseisen die gelden voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen zijn per begin 2018 aangepast. Dit is het...