Voor niks gaat de zon op, maar voor PV-installaties is kennis nodig!

9 juni 2022 | 14.00 uur
Locatie | Van der Valk | Leusden

Op deze kennismiddag worden alle belangrijke aspecten voor het ontwerpen, aanleggen en opleveren van een PV-installatie besproken. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen in de technologie en ervaringen vanuit de praktijk leren dat er een grote behoefte is aan kennis en bijscholing op dit gebied. Zo vanzelfsprekend dat de zon opkomt, zo weinig vanzelfsprekend is het ontwerpen en opleveren van een goede PV-installatie.

Deze kennismiddag is vooral bedoeld voor installateurs, adviseurs, eigenaren van grotere PV-installaties, leveranciers van PV-systemen en inspecteurs.

BRL 100

24 november 2021 | 13.30 uur

De BRL100 is de meetlat voor installatiebedrijven als het gaat om de f-gassenbedrijfscertificering. Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd en het is belangrijk om als bedrijf op de hoogte te blijven van de vereisten voor een certificering, wat er komt kijken bij je werkprocedures, en waar je gereedschappen en meetapparatuur aan moeten voldoen. Na deze kennismiddag ben je weer geheel op de hoogte van de laatste aangescherpte eisen.

Innovatie, ja natuurlijk!

Oplossingen die direct toepasbaar zijn
4 november 2021 | 13.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Tiel

De noodzaak van innovatie staat centraal in het Koudecongres 2021.

Innovatie is van levensbelang. Er zijn genoeg voorbeelden van grote bedrijven die wegens gebrek aan innovatiekracht niet meer bestaan of door een concurrent zijn ingehaald. De huidige energietransitie en de maatschappelijke dynamiek rond duurzaamheid vragen om innovatie, teneinde het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de terugfasering van synthetische koudemiddelen te kunnen opvangen.