Kennismiddag Power Quality

13 december 2021 | 13.30 uur

In één middag uw kennis over actuele power quality problemen up-to-date

De kwaliteit van stroom en spanning krijgt terecht steeds meer aandacht. Ook in de nieuwe NEN 1010 wordt uitgebreider stil gestaan bij Power Quality aspecten. Het besef dat veel storingen, verkorte levensduur van apparatuur, extra verliezen en capaciteitsbeslag in installaties te wijten is aan een slechte kwaliteit van stroom en spanning is de oorzaak van meer aandacht.

BRL 100

24 november 2021 | 13.30 uur

De BRL100 is de meetlat voor installatiebedrijven als het gaat om de f-gassenbedrijfscertificering. Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd en het is belangrijk om als bedrijf op de hoogte te blijven van de vereisten voor een certificering, wat er komt kijken bij je werkprocedures, en waar je gereedschappen en meetapparatuur aan moeten voldoen. Na deze kennismiddag ben je weer geheel op de hoogte van de laatste aangescherpte eisen.

Innovatie, ja natuurlijk!

Oplossingen die direct toepasbaar zijn
4 november 2021 | 13.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Tiel

De noodzaak van innovatie staat centraal in het Koudecongres 2021.

Innovatie is van levensbelang. Er zijn genoeg voorbeelden van grote bedrijven die wegens gebrek aan innovatiekracht niet meer bestaan of door een concurrent zijn ingehaald. De huidige energietransitie en de maatschappelijke dynamiek rond duurzaamheid vragen om innovatie, teneinde het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de terugfasering van synthetische koudemiddelen te kunnen opvangen.