Events

9 mei 2019
Voor niks gaat de zon op,
maar voor PV-installaties is kennis nodig!

Tijdens deze kennismiddag worden alle belangrijke aspecten van het ontwerpen, aanleggen en opleveren van een PV-installatie besproken.

  • In één middag uw technische kennis over PV-installaties up-to-date
  • Praktijkgerichte oplossingen die aan de gewijzigde NEN 1010 voldoen
  • Als deelnemer ontvangt u na afloop een certificaat
  • Gratis Praktijkboek Uitleg en Toepassingen NEN 1010 (incl. 8.1 en 8.2)
  • Bij OTIB aangesloten bedrijven kunnen subsidie aanvragen

9 mei | Veenendaal |Hotel van der Valk
Zie hier voor meer informatie>>>


26 maart 2019
Futureproof Klimaattechniek

Er  verandert veel op het gebied van klimaattechniek voor de utiliteitsbouw. Veranderingen worden vooral geïnitieerd door wet- en regelgeving, met als doel de opwarming van de aarde te beperken. Duidelijk is dat de  energieprestaties van gebouwen omhoog moeten. Hoe klimaatinstallaties daaraan kunnen bijdragen, dat is hét onderwerp van dit congres.

Wat ook aan het veranderen is zijn de eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit in gebouwen. Die gaan omhoog. Steeds meer gebouweigenaren en werkgevers willen een gezonde binnenlucht. Klimaatinstallaties kunnen daarvoor zorgen. Over de laatste ontwikkelingen op dit gebied wordt u op het congres bijgepraat.

Ook de koudemiddelen komen aan bod. Door de HFK-afbouw is dit een belangrijk onderwerp in de klimaattechniek. Fabrikanten werken aan verlaging van de GWP-waarde, zoals met de overstap op R32 en HFO’s. Maar veel van de nieuwe middelen vallen echter in de A2L klasse van brandbaarheid; oftewel ze zijn licht ontvlambaar. Echter, met extra veiligheidsmaatregelen kunnen ze ook in grote installaties probleemloos worden toegepast. Dat wordt tijdens het congres duidelijk gemaakt.

Zie hier voor meer informatie >>>


10 oktober 2018
Nederlands Warmtepomp Congres

Woningcorporaties, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten, installateurs en leveranciers staan voor een enorme opgave. De Nederlandse woningvoorraad wordt grotendeels van het gas gehaald en warmtepompen zullen de rol van de CV-ketel gaan overnemen. Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) ondersteunen dit proces, door tijdens de Vakbeurs Energie het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 te organiseren.

10 oktober 2018: Nederlands Warmtepomp Congres

Om een succesverhaal van de energietransitie – en daarmee van de warmtepomp – te maken, moeten de juiste stappen worden gezet. Bedrijven en organisaties moeten hun kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken met respect voor elkaars belangen. Dat is dus een gezamenlijke uitdaging.

Uitgebreid programma
Het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 speelt in op die uitdaging. Tal van experts gaan in op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving. In een plenaire presentatie schijnt hoogleraar Anke van Hal haar licht op de vaak vergeten ‘menselijke kant’ van de energietransitie: hoe zorgen we voor draagvlak? Vervolgens kunnen bezoekers verschillende deelsessies bijwonen met aansprekende onderwerpen en voorbeelden. Zo zijn er onder andere sessies over de kosten van een warmtepomp, de technische keuzemogelijkheden, en actuele ontwikkelingen met betrekking tot koudemiddelen. Het inhoudelijke programma wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin deskundigen uit verschillende organisaties met elkaar en met de zaal in gesprek gaan. Wat is er voor nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving tot een succes te maken? Het congres wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Meer informatie over het congres, het (voorlopige) programma en de wijze van aanmelden, is te vinden op de congreswebsite.