Events

10 oktober 2018: Nederlands Warmtepomp Congres

Woningcorporaties, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten, installateurs en leveranciers staan voor een enorme opgave. De Nederlandse woningvoorraad wordt grotendeels van het gas gehaald en warmtepompen zullen de rol van de CV-ketel gaan overnemen. Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) ondersteunen dit proces, door tijdens de Vakbeurs Energie het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 te organiseren.

10 oktober 2018: Nederlands Warmtepomp Congres

Om een succesverhaal van de energietransitie – en daarmee van de warmtepomp – te maken, moeten de juiste stappen worden gezet. Bedrijven en organisaties moeten hun kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken met respect voor elkaars belangen. Dat is dus een gezamenlijke uitdaging.

Uitgebreid programma
Het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 speelt in op die uitdaging. Tal van experts gaan in op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving. In een plenaire presentatie schijnt hoogleraar Anke van Hal haar licht op de vaak vergeten ‘menselijke kant’ van de energietransitie: hoe zorgen we voor draagvlak? Vervolgens kunnen bezoekers verschillende deelsessies bijwonen met aansprekende onderwerpen en voorbeelden. Zo zijn er onder andere sessies over de kosten van een warmtepomp, de technische keuzemogelijkheden, en actuele ontwikkelingen met betrekking tot koudemiddelen. Het inhoudelijke programma wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin deskundigen uit verschillende organisaties met elkaar en met de zaal in gesprek gaan. Wat is er voor nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving tot een succes te maken? Het congres wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Meer informatie over het congres, het (voorlopige) programma en de wijze van aanmelden, is te vinden op de congreswebsite.