Ambitie Rutte III: 200.000 woningen per jaar van het aardgas

In het regeerakkoord van CDA, VVD, CU en D66 is opgenomen dat er 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen worden gebouwd en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af moeten worden gehaald. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO₂ (56 megaton) uit te stoten.

Dit vind je misschien ook interessant