De BRL 6000-21/00-normdocument

De certificeringseisen die gelden voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen zijn per begin 2018 aangepast. Dit is het gevolg van wijzigingen in het normdocument BRL 6000-21/00, dat ten opzichte van de huidige versie een aantal praktische voordelen schetst voor de (warmtepomp)installateur.