Factsheet geeft inzicht in samenhang BENG en oververhittingsindicator TOjuli

Samen met de BENG-systematiek is sinds 1 januari ook de TOjuli-eis van kracht. Deze indicator geeft bij nieuwbouwwoningen aan of er sprake is van ‘oververhitting’, een fenomeen dat het gevolg kan zijn van kierdichte bouw en goede isolatie. LenteAkkoord heeft een herzien factsheet uitgebracht met praktische informatie rond deze eis.