Warmtepompen geschrapt uit lijst met erkende besparingsmaatregelen

Het hing al even in de lucht, maar inmiddels is het definitief: lucht/water-warmtepompen zijn geschrapt uit de lijst met 'erkende besparings-maatregelen' voor bedrijven. Op deze lijst staan maatregelen die volgens de overheid een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. Bedrijven waarbij het energiegebruik een drempelwaarde overschrijdt, zijn verplicht om deze maatregelen te treffen, tenzij ze aantonen dat een gelijkwaardig alternatief is gekozen.