Vraag om focus op binnenklimaat bij EPBD-herziening

Negen Europese brancheverenigingen willen dat bij de herziening van regels over de gebouwde omgeving meer aandacht wordt gegeven aan verbetering van het binnenklimaat. Hiertoe roepen ze de leden van het Europees Parlement op in een brief.