Met warmtepompen blijft milieuprestatienorm haalbaar, markt niet gerustgesteld

Toen begin 2023 de milieubelasting van warmtepompen groter bleek dan voorheen was aangenomen, werd een verrekenfactor ingevoerd om aan de milieuprestatie-eis voor nieuwbouw (MPG) te kunnen blijven voldoen. Die noodgreep verdwijnt op 1 januari, maar dankzij actualisering van milieuverklaringen kan met warmtepompen aan de norm worden voldaan. Of dat voor alle categorieën warmtepompen zo blijft, is volgens Vereniging Warmtepompen nog niet zeker.