'Minimaal energielabel C'-plicht voor kantoren in voorbereiding

Nederland streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In 2016 zijn de partijen in het Energieakkoord in dat kader overeengekomen dat er een verplichting komt om kantoorgebouwen minimaal te laten voldoen aan de eisen voor energielabel C.