'Hybride is goed. All-electric met bodemenergie is beter'

'Hybride is goed. All-electric met bodemenergie is beter'

Itho Daalderop is naar eigen zeggen marktleider in grondgebonden warmtepompsystemen voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast timmert de fabrikant aan de weg in de bestaande bouw, met een aangepaste all-electric-oplossing die gebruikmaakt van bodemenergie in combinatie met het bestaande afgiftesysteem. Niek de Jong van Climate for Life groep (waar Itho Daalderop onder valt) ziet in het zogenoemde 'Warmtepompnet' een oplossing voor de toekomst.

“Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet”, vertelt De Jong. Hij doelt onder meer op het feit dat in de markt vaak wordt gedacht dat systemen die gebruikmaken van bodemenergie in bestaande bouw duur en complex zijn. “Onze praktijk wijst toch echt anders uit. Grondgebonden systemen worden vooral toegepast bij nieuwbouw, omdat daar nog geen rekening hoeft te worden gehouden met de bestaande gebouwde omgeving. Bij bestaande bouw is dat uiteraard anders, maar wij hebben een oplossing ontwikkeld die de bezwaren opheft om deze technologie ook in de bestaande bouw succesvol toe te passen.”

Gedeelde bodembron

De Jong doelt op het Warmtepompnet. “Bestaande huizen delen hierbij een diepe bron die op ongeveer 270 meter diepte ligt. Via een ethyleenslang wordt er zuiver water doorheen gepompt om energie aan de bron te onttrekken. Het delen van de bron scheelt natuurlijk flink in de kosten. Bovendien is het binnen bestaande wijken gemakkelijker aan te brengen, bijvoorbeeld in een naastgelegen groenstrook.”

‘Geen bijdrage aan netcongestie’

Volgens De Jong kunnen daar de andere voordelen van bodemenergie nog bij worden opgeteld, zoals een hoog rendement, een stille warmtepomp, en het feit dat bodemenergie niet bijdraagt aan congestie op het stroomnet. “Dat levert dus een win-winsituatie op.” Bij dat laatste voordeel dat De Jong noemt, refereert hij aan het feit dat het stroomnet flink onder druk staat. In tegenstelling tot installaties met luchtwarmtepompen draagt bodemenergie daar volgens hem niet aan bij. “De enorme pieken zoals je die bij de andere warmtepompsystemen ziet, zijn er bij bodemsystemen niet.”

Maximaal vijf woningen

Ook niet onbelangrijk volgens De Jong is het feit dat het bestaande afgiftesysteem kan worden gebruikt. “Bij een warmtepompnet worden maximaal vijf woningen aangesloten op de gezamenlijke bron. Ook op een koude winterdag met een hoge warmtevraag haalt de warmtepomp water van 10 °C uit de bron. En door een iets grotere warmtepomp te selecteren, kunnen de bestaande radiatoren worden gebruikt.”

Rekenvoorbeeld: bestaand afgiftesysteem

De Jong legt het uit aan de hand van een voorbeeld. “Een woning die ooit is opgeleverd, heeft een gemiddeld warmteverlies van 20 kW. In die woning is de aanvoertemperatuur 80 tot 90 graden Celsius. In de nieuwe situatie, na wat isolatiemaatregelen, is het warmteverlies flink teruggedrongen en is de warmtevraag nog circa 6 kW. Dat kan het bestaande afgiftesysteem prima afgeven met een aanvoertemperatuur van maximaal 55 graden Celsius. De bodemwarmtepomp levert dit vanwege de relatief hoge brontemperatuur met een uitstekend rendement. Daarom is onze toekomstvisie: all-electric met bodemenergie.”