Valkuilen bij aanleg vloerverwarming
De sloot als bron?