'Hybride warmtepomp met groen gas of waterstof biedt kansen'

'Hybride warmtepomp met groen gas of waterstof biedt kansen'

Nederland moet afscheid nemen van aardgas en op grote schaal overstappen naar fossielvrije verwarming. Volgens Rick Bruins van Remeha is de hybride warmtepomp in combinatie met groen gas of waterstof daarbij een kansrijke mogelijkheid.

“Je kunt focussen op grote veranderingen, maar die zijn vaak maar haalbaar voor kleine groepen”, vertelt Bruins. “Met andere woorden: ineens over naar een energieneutrale woning met een all-electric verwarmingsoplossing is voor heel veel mensen niet haalbaar. Daarom ben ik meer voor het zetten van kleinere stappen die mogelijk zijn voor grote groepen.”

‘Flinke reductie in gasgebruik’

De toepassing van een hybride systeem is volgens Bruins meestal wel haalbaar, ook al is de woning niet optimaal geïsoleerd. Hybride toepassingen zullen in de visie van Bruins voor een flinke reductie in het gasverbruik in Nederland zorgen. “Nu verbruikt de Nederlandse woningbouw ongeveer 8 miljard kuub gas per jaar. Dat zal, als huishoudens in grote getalen overstappen op een hybride verwarmingssysteem, teruglopen naar 2 miljard kuub. En die 2 miljard kuub kunnen we vergroenen.”

Inzet van groen gas

Bij dat laatste doelt Bruins onder meer op de toepassing van groen gas of waterstof. “Een hybride warmtepomp wordt vaak gezien als de opmaat naar een all-electric oplossing. Maar er zijn meer mogelijkheden. Als het gasgebruik door de toepassing van hybride warmtepompen drastisch is teruggedrongen, kunnen we met de inzet van groen gas een volgende stap zetten.” Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, groenten- en fruitresten en dierlijke restproducten, zoals koeienmest. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. “Na deze bewerking heet het ‘groen gas’ en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas”, aldus Bruins.

‘Mogelijkheden voor waterstof’

Hij ziet daarnaast ook mogelijkheden voor waterstof. “Zeker als je waterstof met duurzame elektriciteit (via wind- of zonne-energie, red.) realiseert. Denk daarbij aan een windturbine die ook zorgt voor de splitsing van water in waterstof en zuurstof. Naast zonnepanelen, windmolens en warmtepompen kan waterstof een rol spelen in een energievoorziening zonder CO₂-uitstoot.” Waterstof kan daarbij maar beperkt worden vermengd met de huidige fossiele gasvoorziening in het netwerk, erkent Bruins. “Dat is dus anders dan bij biogas, dat wel prima met fossiel gas kan worden vermengd. Voor waterstof is het nodig om wijken af te sluiten van het gas en over te zetten op waterstof.”

Historische binnensteden

Dat laatste is volgens hem prima mogelijk: “Je kunt de bestaande infrastructuur gebruiken, en krijgt vervolgens wijken met verschillende voorzieningen.” Voor de hand liggende toepassingen zijn historische binnensteden met veel monumentale panden die minder geschikt zijn voor een all-electric oplossing of die als gevolg van de binnenstedelijke situatie niet kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Bruins: “Waterstof biedt dus kansen en is een veilig en schoon alternatief voor fossiel gas.”