Drie VSK-prijzen voor warmtepompen
Lange levertijden voor warmtepompen 
Warmtepomp Innovatieroute op VSK 2022