Geothermisch warmtenet heeft veel lager maatschappelijk rendement dan warmtepomp

De toepassing van geothermie (of aardwarmte) voor woning- en gebouwverwarming staat steeds meer in de belangstelling. Uit een vergelijking die adviesbureau CE Delft tussen verschillende typen warmtetechnieken heeft gemaakt, blijkt echter dat bodem- en lucht/water-warmtepompen een beter 'maatschappelijk rendement' hebben. Sterker, dat rendement is bij geothermie negatief.