5 redenen om te kiezen voor een warmtepomp met propaan

5 redenen om te kiezen voor een warmtepomp met propaan

Warmtepompen met propaan als koudemiddel zijn in opkomst. Steeds meer installateurs nemen de proef op de som en kiezen voor een propaanwarmtepomp. Deze nieuwe generatie warmtepompen onderscheidt zich door het gebruik van propaan (R290) als koudemiddel. Dit brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor zowel klimaat en milieu, als voor installateur en gebruiker. In dit artikel zetten we de vijf belangrijkste redenen om voor warmtepompen met propaan te kiezen op een rij.

1. Klimaat- en milieuvriendelijk

Koudemiddelen worden gebruikt voor het transport van warmte in het systeem. De huidige synthetische middelen die hiervoor worden gebruikt zijn meestal 'F-gassen' (fluorerende gassen) en potentiële milieuvervuilers. Zeker nu warmtepompen een enorme vlucht nemen, kan het gebruik van alternatieve koudemiddelen zorgen voor een substantiële bijdrage aan de vermindering van de milieu-impact en van broeikasgasemissies. Propaan is een natuurlijk, PFAS-vrij koudemiddel met een niet noemenswaardige invloed op klimaat en milieu in vergelijking met de koudemiddelen die nu in warmtepompen zitten. Een milieuvriendelijk en goed toepasbaar alternatief.

2. Voldoet aan strengere wet- en regelgeving

Synthetische koudemiddelen zullen naar verwachting tussen 2025 en 2030 worden uitgefaseerd als gevolg van strengere Europese regelgeving. De impact van koudemiddelen op klimaatverandering wordt uitgedrukt in Global Warming Potential (GWP), ook wel aardopwarmingsvermogen of broeikasgaseffect. Hierbij wordt uitgegaan van de impact van CO₂ op het klimaat (GWP 1). Veel gangbare, synthetische koudemiddelen hebben extreem hoge GWP-waarden. Het veelgebruikte R410A bijvoorbeeld, met een GWP van boven de 2.000, is straks onder de nieuwe regelgeving niet meer toegestaan in warmtepompen. Propaan (R290) is dan een alternatief dat voldoet aan de strengere normen, met een GWP van slechts 3.

3. Betere prestaties

Het koudemiddel is van cruciaal belang voor de prestaties van een warmtepomp. Propaan, met zijn unieke eigenschappen op het gebied van druk en temperatuur, maakt het mogelijk om hogere temperaturen te bereiken dan met traditionele koudemiddelen. Warmtepompen op propaan kunnen warm tapwater leveren tot 65°C, zelfs bij buitentemperaturen tot -15°C.

4. Breed toepassingsgebied

De hogere temperaturen die mogelijk zijn met propaan, openen ook de deur naar een breder toepassingsgebied voor (all-electric) warmtepompen. Terwijl traditionele lucht-waterwarmtepompen vooral geschikt zijn voor goed geïsoleerde huizen met vloerverwarming, bieden hogetemperatuur (HT) warmtepompen een oplossing voor bijna elk type woning. Propaanwarmtepompen hebben zich bewezen als de ideale keuze voor hogetemperatuurverwarming (HTV).

De nieuwste all-electric propaanwarmtepompen, zoals de Compress 5800i van Nefit Bosch, zijn ook bij radiatortoepassingen met een aanvoertemperatuur tot 55°C zeer efficiënt. Ze voorkomen dat het elektrisch verwarmingselement frequent moet worden ingeschakeld. Uiteraard neemt het rendement van elke warmtepomp, ongeacht het koudemiddel, af naarmate met hogere temperaturen wordt verwarmd.

5. Veilig

Hoewel propaan van oudsher bekendstaat als een zeer brandbaar gas, is het in de nieuwe generatie warmtepompen in kleine hoeveelheden aanwezig en volkomen veilig in gebruik. Het gesloten koudemiddelcircuit van het monoblocksysteem bevindt zich in de buitenunit. Het koudemiddel komt dus niet in contact met de kringloop in het afgiftesysteem. Ook heb je als installateur geen F-gassen- of andere speciale certificeringen nodig om deze warmtepompen aan te sluiten. Door het gebruik van propaan als koudemiddel, worden er wel extra eisen gesteld aan de opstelplaats van de buitenunit. Omdat propaan zwaarder is dan lucht, zal het zich verzamelen op de bodem. De buitenunit mag daarom niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar het koudemiddel zich kan ophopen bij een eventuele lekkage, zoals in nissen.

Stilste warmtepompen

De opmars van propaanwarmtepompen is onmiskenbaar. Deze technologie is toekomstbestendig en voorziet in de groeiende vraag naar duurzame en milieuvriendelijke verwarmingssystemen. Naast bovengenoemde voordelen van propaan, kennen de nieuwe Nefit Bosch monoblock warmtepompen met een natuurlijk koudemiddel nog een groot pluspunt: ze zijn stiller dan alle andere warmtepompen die momenteel op de markt zijn. Met zowel volledig elektrische als hybride varianten, biedt de nieuwe generatie veelzijdige en toekomstbestendige oplossingen voor installateurs en consumenten.

Dit artikel is gesponsord door Nefit Bosch.