Subsidie warmtepompen omhoog van 20 naar 30 procent

Subsidie warmtepompen omhoog van 20 naar 30 procent

Vanaf 2022 zal gedurende drie jaar de ISDE-subsidie voor warmtepompen 30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen. Nu is dat nog 20 procent. In een brief van demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer van 28 oktober staat dat de subsidieverhoging alleen voor 'hybride warmtepompen' geldt. Maar dat is nu veranderd in 'alle warmtepompen', dus ook zonder de combinatie met een cv-ketel.

Het demissionaire kabinet ziet vooral voor de hybride warmtepomp een belangrijke rol weggelegd om op korte termijn grotere stappen in de verduurzaming van woningen en het verlagen van het gasverbruik te zetten. De extra subsidie moet ervoor zorgen dat de hybride warmtepomp een aantrekkelijker alternatief wordt voor de gasketel. Bij natuurlijke investeringsmomenten, zoals bij vervanging, komt er nu meestal een nieuwe gasketel; dat moet dus een hybride warmtepomp worden of een all electric warmtepomp. De ISDE subsidie geldt alleen voor bestaande woningen.

Subsidieverhoging voor alle warmtepompen, niet alleen hybride

In dit bericht stond aanvankelijk dat de extra subsidie alleen bestemd was voor hybride warmtepompen, zoals ook vermeld staat in de brief van Dilan Yeşilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie, aan de Tweede Kamer. Volgens Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen geldt de subsidieverhoging echter vooralle warmtepompen. Dat is logisch omdat elke warmtepomp die je naast een cv-ketel plaatst een hybride systeem vormt. En het zou onlogisch als all electric-warmtepompen een lagere subsidie zouden krijgen dan hybride varianten.

Subsidie nieuwe installaties pas volgend jaar aanvragen

In een reactie op de subsidieverhoging adviseert Vereniging Eigen Huisom de subsidie voor (hybride) warmtepompen die dit jaar zijn geïnstalleerd pas in 2022 aan te vragen. De subsidie is dan 30 procent in plaats van de huidige 20 procent. Dit is gewoon toegestaan; tot maximaal 12 maanden na installatie van de warmtepomp kan subsidie aangevraagd worden. Als de aanvraag is gecombineerd met een isolatiemaatregel, kan de subsidie aangevraagd worden tot 12 maanden na het installeren of aanbrengen van de eerste maatregel. De subsidie voor warmtepompen kan via RVOworden aangevraagd.

Publiekscampagne over hybride warmtepompen

In haar brief aan de Tweede Kamer, waarin de subsidieverhoging wordt aangekondigd, meldt Yeşilgöz-Zegerius dat voor de extra subsidie voor (hybride) warmtepompen van 2022 tot en met 2024 in totaal 282 miljoen euro wordt uitgetrokken. Ook is in de brief te lezen dat er 3 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor een publiekscampagne over hybride warmtepompen. Die moet ervoor zorgen dat meer mensen daadwerkelijk een hybride warmtepomp gaan nemen in plaats van alleen een nieuwe gasketel.

Actieplan Hybride Warmtepomp

Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen, stelt Yeşilgöz-Zegerius in haar brief dat samenwerking van alle betrokken partijen nodig is. Daarom komt er het Actieplan Hybride Warmtepomp, waaraan de sector met de verschillende brancheorganisaties, samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan werken. Het doel is om in de komende drie à vier jaar belemmeringen voor de hybride warmtepomp weg te nemen en op deze manier een robuuste basis te bieden voor de verdere uitrol van deze techniek.

Lees meer over