artikel

Kosten en terugverdientijd van de hybride warmtepomp

Markt

Met een hybride warmtepomp daalt de CO2-uitstoot met ongeveer 25 procent. Je verstookt minder gas, maar verbruikt meer elektriciteit. Wat worden dan de kosten, rekening houdende met aanschafkosten en subsidie? 

Tekst: Martijn Louws

Kosten en terugverdientijd van de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp als tussenoplossing op de weg naar gasloos verwarmt met minder aardgas, waardoor de CO2-uitstoot voor verwarming en warm water in een gemiddelde woning met zo’n 25 procent daalt. Dat is dikke winst voor het milieu. Maar hoe zit het met de kosten van zo’n hybride warmtepomp? Hoewel de bedragen uiteenlopen, ligt de prijs van een gemiddelde hybride warmtepomp (van 5 kW) ergens tussen de 3.600 en 4.600 euro. Daarin is de aanschaf van de cv-ketel nog niet meegenomen. Doen we dat wel, dan komen we uit ergens tussen de 4.700 tot 6.700 euro. In de prijzen zijn de installatiekosten meegenomen.  

Subsidie hybride warmtepomp 

Voor de hybride warmtepomp is tussen de 1.500 en 1.800 euro subsidie beschikbaar. Maar hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zo komt een warmtepomp pas in aanmerking voor de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) als hij onderdeel is van een verwarmingstoestel. Het ruimteverwarmingstoestel mag bovendien een vermogen hebben van ten hoogste 70 kW. Verder moet het verwarmingstoestel voorzien zijn van een etiket en een productkaart en technische documentatie. Tot slot moet het verwarmingstoestel zijn uitgerust met een lucht/waterwarmtepomp, bodemwarmtepomp of water/water-warmtepomp. Lucht/lucht-warmtepompen zijn uitgesloten van de regeling. Ook belangrijk om te weten: de warmtepomp moet worden geïnstalleerd door een deskundige installateur. 

De vraag is of de bestaande radiatoren geschikt zijn voor een hybride warmtepomp

Subsidie hybride warmtepomp 

Elke Nederlander die een warmtepomp aanschaft kan ISDE-subsidie aanvragen. Men krijgt een deel van de investeringskosten terug na aanschaf van één of meer warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2019 100 miljoen euro. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan exacte bedragen in de apparatenlijst. 

Matig of goed geïsoleerd 

Met de subsidie meegerekend komt de investering van een hybride warmtepomp uit op een bedrag tussen de 2.100 en 3.100 euro. Er zijn veel factoren die een rol spelen in de uiteindelijke investering. Het is natuurlijk belangrijk dat de basis op orde is, voordat er in een warmtepomp wordt geïnvesteerd. Met de basis wordt bedoeld dat de schil minstens matig is geïsoleerd. Woningen die overal iets van isolatie (in dak, gevel én vloer- en dakisolatie van 5-7 centimeter) hebben en voorzien zijn van dubbel glas zijn direct geschikt voor de hybride warmtepomp. Eigenaren van woningen die dat niet of deels hebben, moeten rekenen op extra kosten. Zij doen er namelijk verstandig aan om eerst hierin te investeren alvorens wordt overgegaan tot aanschaf van een warmtepomp. Is het huis beter geïsoleerd, dan is dat mooi meegenomen. Is het huis goed tot zeer goed geïsoleerd, dan kun de bewoners ook een volledige warmtepomp overwegen, in plaats van een hybride systeem.  

Laagtemperatuur-radiatoren 

Behalve dat er mogelijk nog wat geld moet worden gestoken in de isolatie van het huis, is het ook mogelijk dat de radiatoren een upgrade nodig hebben. Een warmtepomp verwarmt het water in je radiatoren tot 45 à 55 graden. In vergelijking met een cv-ketel is dat een stuk lager. De cv-ketel staat meestal afgesteld op 60 tot 80 graden. Een warmtepomp werkt dus met een lagere temperatuur. De vraag is of de bestaande radiatoren hiervoor geschikt zijn. In oudere huizen is dat vaak het geval. Daar hebben de radiatoren een grote capaciteit, omdat de verwarming is ontworpen voor een huis zonder isolatie. Maar het is aan te bevelen om te kijken naar speciale laagtemperatuur-radiatoren; die hebben een groter oppervlak waardoor ze de warmte beter afgeven. Het advies is om hiermee te beginnen in de ruimtes die het meest worden verwarmd (woonkamer, keuken, badkamer). Dit kost al snel zo’n 2.500 euro. 

De belasting op aardgas stijgt, de belasting op elektriciteit daalt

Minder gas, meer elektriciteit 

Al met al lopen de kosten snel op. Maar wat levert de hybride warmtepomp nu op? Een gemiddelde eengezinswoning met een hybride warmtepomp bespaart ongeveer 200 euro per jaar op de energierekening, in vergelijking met het gebruik van alleen de cv-ketel. Een woning die 1.700 kuub gas per jaar verbruikt, is met alleen een cv-ketel jaarlijks zo’n 1.350 euro kwijt aan energiekostenDe CO2-uitstoot van de woning bedraagt 3.250 kilo. Wordt in deze situatie een warmtepomp van 5 kW gekoppeld aan de hr-ketel, dan daalt diezelfde CO2-uitstoot naar 2.450 kilo. De woning verbruikt dan 900 kuub gas en 1.900 kWh aan elektriciteit per jaar. Hiermee dalen de energiekosten met 200 euro per jaar (bron: Milieu Centraal) 

Kosten gas en elektriciteit 

Dit alles is berekend met een gasprijs van 79 cent per kuub en een stroomprijs van 23 cent per kWh, het prijspeil van 2019. Het financieel rendement van het hybride systeem wordt overigens gunstig beïnvloed doordat vanaf januari 2019 de tarieven van energiebelasting (EB) zijn veranderd. De belasting op aardgas stijgt, de belasting op elektriciteit daalt. Kost de warmtepomp 2.400 euro (inclusief subsidie, installatie en btw), dan is de terugverdientijd dus twaalf jaar. Maar dit is gerekend zonder factoren als extra investeringen in isolatie en radiatoren. Bovendien heeft een hybride warmtepomp onderhoud nodigwat uiteraard ook kosten met zich meebrengt.  

Reageer op dit artikel