Mogelijke aanscherping van voorwaarden voor ISDE-subsidie warmtepompen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) overweegt de criteria voor ISDE-subsidieaaanvragen aan te scherpen. Zo zouden eisen kunnen worden gesteld aan de kwaliteit en uitvoering van de installatie van een warmtepomp en worden mogelijk voorwaarden gesteld aan het koudemiddel dat in de installatie zit. Tekst: Bas Roestenberg