Duurzaamheidsmaatregelen zorgen voor snellere verkoop en hogere huisprijs

Uit een enquête onder makelaars blijkt dat duurzaamheidsmaatregelen een positief effect hebben op de verkoopbaarheid van woningen. Ze zorgen voor een snellere verkoop en een hogere prijs. Isolatie blijkt het beste te werken; een warmtepomp veel minder. Dat lijkt vooral door onbekendheid te komen.
Delen:

Met een enquête onder NVM-leden heeft Motivaction de effecten onderzocht van duurzaamheidsmaatregelen op de verkoopbaarheid van een woning. Dit op verzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM).

Positief effect op de verkoopbaarheid en prijs

Het merendeel van de makelaars vindt dat verduurzaming een positief effect heeft op de verkoopbaarheid van een woning (79 procent), Dat geldt ook voor de verkoopprijs, waar 77 procent van de makelaars aangeeft een positief effect te zien. Een minder duurzaam huis is in de toekomst steeds moeilijker verkoopbaar, zegt 44 procent.

Warmtepompen bij ruim 20 procent makelaars in top 3

Volgens makelaars vinden potentiële kopers vooral isolatie en zonnepanelen belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe woning. De invloed van warmtepompen is veel kleiner; ze worden bij ruim 20 procent van de geënquêteerde makelaars in de top 3 genoemd. Makelaar ervaren dat de belangrijkste  duurzaamheidskenmerken positief uitwerken op de verkoopprijs en de verkoopsnelheid. De meeste makelaars geven aan geen gunstig effect te zien van een energielabel op de verkoopsnelheid. Wel gebruiken ze de duurzaamheidskenmerken van een woning om deze aan te prijzen.

Verduurzaming is trend

Olof van der Gaag, directeur van de NVDE is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Makelaars geven duidelijk aan dat verduurzaming nu veel meer speelt dan vijf jaar geleden en dat ze verwachten dat die trend de komende jaren doorzet. Dit is goed nieuws voor woningeigenaren die verduurzamen. Dit onderzoek onder makelaars is verder een positief signaal voor iedereen die nu bezig is met de energietransitie in de gebouwde omgeving”.

Wooncomfort is belangrijk

Van der Gaag wijst op de overspannen huizenmarkt die kopers wellicht minder kritisch zou kunnen maken. “Dat duurzaamheid toch zo belangrijk is voor kopers zie ik daarom als een positieve verrassing.” De goede score voor isolatie wijdt hij vooral aan de positieve invloed op het wooncomfort. “Bij het kopen van een huis speelt wooncomfort een belangrijke rol, andere factoren die daarbij belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld woonoppervlakte, ligging van de tuin en de nabijheid van voorzieningen.”

Warmtepompen meer associëren met comfort

De voordelen van isolatie zijn volgens Van der Gaag bekend bij veel mensen. Dat geldt veel minder voor de voordelen van warmtepompen. “Dit is een veel nieuwere oplossing, waar veel mensen nog niet veel over weten. Dat ruim 20 procent van de makelaren warmtepompen een plek in de top drie van positieve duurzaamheidsmaatregelen geeft, vind ik daarom helemaal niet slecht. Naarmate warmtepompen bekender worden en mensen ze meer gaan associëren met comfort zal dat percentage stijgen. Te meer omdat warmtepompen in de zomer ook voor verkoeling zorgen.”

Meer in landelijk gebieden dan in stad

Duurzaamheid lijkt meer te leven in de landelijke gebieden dan in de stad. Zo zien makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden verduurzaming vaker bijdragen aan de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning. Makelaars uit de stedelijke gebieden zien dit positieve effect minder vaak. Ook bespreken makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden het effect van verduurzaming op de toekomstige verkoopwaarde van een woning vaker met hun klant. Dit onderwerp komt bij de stedelijk actieve makelaars minder aanbod.

Makelaars voldoende op de hoogte van verduurzaming

Veel makelaars geven aan dat zij voldoende kennis en kunde hebben over alle aspecten van verduurzaming en de energietransitie. Toch ligt daar nog wel ruimte voor verdere verdieping. Lana Gerssen, voorzitter van de NVM Vakgroep Wonen en lid van het Algemeen Bestuur bevestigt dit: “We zien dat regelgeving en regelingen, subsidies en financieringsmogelijkheden ieder jaar weer wijzigen. Het gaat continu op en neer en het blijkt dan ook een hele opgave om op alle vlakken bij te blijven. Een wat langjariger en consistenter beleid hierop zou ik dan ook toejuichen. Zowel voor de professionals als uiteraard voor de consument geeft dat een duidelijker handelingsperspectief dat ten goede komt aan de verduurzaming en dus aan de kwaliteit van wonen”.

Aan het onderzoek dat is uitgevoerd door Motivaction is meegewerkt door 565 NVM-makelaars van de vakgroep wonen.