Een lucht/water-warmtepomp in de toekomst, kan dit nog wel?

Kasja Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, zet mogelijk de lucht/water-warmtepomp buitenspel. In een brief aan de Tweede Kamer toont zij namelijk weinig bereidheid tot aanpassing van de geluidsnormen die ze medio 2020 wil invoeren. Wat betekent dit voor het aanschaffen van de lucht/water-warmtepomp, en welke alternatieven zijn er?
Delen:

Wat is een lucht/water-warmtepomp?

De lucht/water-warmtepomp zet de buitenlucht op een energiezuinige manier om in warm water voor je sanitair of centrale verwarming. Hiervoor is altijd een buitendeel nodig dat voldoende buitenlucht moet kunnen aanzuigen. Daarom wordt deze op het dak, aan de gevel of in de tuin geplaatst. Daarbij kan met name het geluid van de ventilator voor geluidshinder zorgen.

De geluidsnorm vanaf medio 2020

De geluidshinder van de lucht/water-warmtepomp is een veel besproken onderwerp, zo ook binnen de Tweede Kamer. De minister wil daarom vanaf medio 2020 een geluidsnorm voor lucht/water-warmtepompen invoeren van maximaal 40 dB op de perceelgrens.

Om de markt tegemoet te komen, wil de minister overdag en ’s nachts verschillende eisen stellen aan het geluid. Hoewel dit het vergemakkelijkt om aan de eisen te voldoen, moet er nog wel een oplossing komen voor het maken van warm tapwater. Dat zorgt namelijk voor een geluidspiek, omdat de lucht/water- warmtepomp daarvoor op volle toeren moet draaien. Vooral in de zomer, als veel mensen in de tuin genieten van het mooie weer, zal het geluid dus eerder als storend worden ervaren.

Rijtjeshuizen en een lucht/water-warmtepomp

Waar sommige politieke partijen de regels nog verder aan willen scherpen, vragen leveranciers van warmtepompen zich af of straks überhaupt nog wel een lucht/water-warmtepomp bij een gemiddeld rijtjeshuis mag worden geplaatst . Frank Agterberg, de voorzitter van hun belangenvereniging de Dutch Heat Pump Association (DHPA), geeft aan dat het vrijwel onmogelijk wordt om te voldoen aan de geluidseisen die nu op tafel liggen. Volgens hem is het daarom zeer waarschijnlijk dat er in de toekomst geen lucht/water-warmtepompen meer zullen worden geplaatst.

Welke alternatieven heb ik?

Door bovenstaande eisen vraag je je wellicht af of een lucht/water-warmtepomp wel de juiste keuze is. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieven. Zo heb je Volthera, een PVT-systeem dat de zonne-energie die op het dak valt niet alleen omzet in elektriciteit, maar er ook het tap- en cv-water mee verwarmd. Achter de zonnepanelen is namelijk een collector gemonteerd waar water doorheen stroomt. Het dak krijgt hierdoor dus een dubbelfunctie.

In plaats van een lucht/water-warmtepomp wordt er bij een Volthera-systeem gebruikgemaakt van een water/water-warmtepomp die in de woning komt te staan. Er is geen buitenunit nodig, want de warmtepomp haalt zijn energie uit de collectoren die achter de zonnepanelen zijn gemonteerd. De bron bij een Volthera-systeem is dus stil en onzichtbaar.

Het systeem kan worden toegepast met een kleine warmtepomp die een rijtjeshuis verwarmt, maar ook met meerdere grote warmtepompen die een volledig kantoorgebouw of zwembad van warmte voorzien. Het geluid dat een kleine warmtepomp produceert is zo’n 44 dB, gelijk aan een CV-ketel. Aangezien de warmtepomp binnen staat, zal dit niet te horen zijn op de perceelgrens en zijn de nieuwe geluidsnormen niet van toepassing op het Volthera-systeem.

Wil je meer weten over de water/water warmtepomp of heb je nog vragen over het Volthera systeem? Neem dan contact op via +31 (0)497 555 362 of stuur een e-mail naar volthera@aliusenergy.nl .

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met AliusEnergy. Ga voor meer informatie naar Volthera.nl