Whitepapers

Hoe werkt een wko-installatie?

Bronnen

Warmte-koudeopslag-installaties (wko’s) hebben een steeds groter aandeel in de lagetemperatuur-energievoorziening. Door de stijgende energieprijzen en de streng geformuleerde CO2- doelstellingen zijn deze bodemopslagsystemen voor vele toepassingen financieel haalbaar geworden.

Hoe werkt een wko-installatie?

De gratis whitepaper ‘Hoe werkt een wko-installatie’ gaat in op de soorten wko-systemen en op hun werking.

De whitepaper legt het verschil uit tussen open en gesloten bodemsystemen. Daarnaast geeft de whitepaper inzicht in de mogelijkheden voor de aanleg van een bodemopslagsysteem.

Download de whitepaper ‘Hoe werkt een wko-installatie’ 

Reageer op dit artikel