Hoe werkt een wko-installatie?

Hoe werkt een wko-installatie?

Warmte-koudeopslag-installaties (wko's) hebben een steeds groter aandeel in de lagetemperatuur-energievoorziening. Door de stijgende energieprijzen en de streng geformuleerde CO2- doelstellingen zijn deze bodemopslagsystemen voor vele toepassingen financieel haalbaar geworden.

De gratis whitepaper 'Hoe werkt een wko-installatie' gaat in op de soorten wko-systemen en op hun werking.

De whitepaper legt het verschil uit tussen open en gesloten bodemsystemen. Daarnaast geeft de whitepaper inzicht in de mogelijkheden voor de aanleg van een bodemopslagsysteem.

Download de whitepaper 'Hoe werkt een wko-installatie'

Lees meer over