Water verwarmen met een zonneboiler
Warm tapwater vraagt meer aandacht