Warm tapwater vraagt meer aandacht

Met een dalende warmtevraag voor ruimteverwarming, zowel voor het eindgebruik in kWh's als in capaciteit, wordt het gebruik van tapwater leidend voor het totale ontwerp (dimensionering) van het verwarmingssysteem voor woningen. Dat maakt de keuzes voor het efficiënt verwarmen van tapwater voor nieuwbouw en renovatie een uitdaging. Veel concepten zijn nog gebaseerd op de traditionele wijze van installeren.