Lange levertijden voor warmtepompen 
Van gas los met aircoheating