'Stop de wildgroei aan certificaten’

Om woningen en gebouwen te verduurzamen moeten installaties goed zijn en kundig worden geïnstalleerd. Om afnemers hier zo veel mogelijk zekerheid...

De BRL 6000-21/00-normdocument

De certificeringseisen die gelden voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen zijn per begin 2018 aangepast. Dit is het...

Volgende stap richting EPBD-herziening

<strong>De instemming door een Parlementscommissie heeft een voorgestelde aanscherping van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) een...