nieuws

Eerste ‘hybride VRF’-systeem met koudemiddel R32 voor Nederlandse markt

Techniek

Eerste ‘hybride VRF’-systeem met koudemiddel R32 voor Nederlandse markt

Met de Hybrid R32 City Multi brengt Alklima het eerste met koudemiddel R32 gevulde ‘hybride VRF’-systeem op de Nederlandse markt. Tot nu toe werd dit koudemiddel alleen in kleine splitsystemen toegepast.

R32 wordt door de meeste fabrikanten van warmtepompen en airconditioners beschouwd als het belangrijkste alternatief voor R410A. Dit koudemiddel gold jarenlang als ‘first choice’ voor klimaatsystemen gold. R410A heeft goede eigenschappen en is relatief veilig, maar heeft ook een groot nadeel: bij lekkage draagt het in sterke mate bij aan het broeikaseffect (de zogeheten GWP-waarde ervan bedraagt 2.088). Daarmee valt het middel niet onder (de tot nu toe bekende) toekomstige verbodsbepalingen die het broeikaseffect moeten beperken, maar het zorgt er wel voor dat het middel duurder wordt en minder duurzaam is.

Alternatief middel

Een van de weinige R410A-alternatieven die geschikt zijn voor klimaatsystemen is het middel R32, dat een relatief lage GWP-waarde (675) heeft. Tot voor kort kende ook dit middel echter een struikelblok: het is officieel ‘mild ontvlambaar’ waardoor bij warmtepompen of airco’s maar een beperkte vulling is toegestaan. Fabrikanten stappen bij kleinere splitsystemen (die minder koudemiddel nodig hebben) steeds vaker over op het nieuwe koudemiddel, maar konen het niet gebruiken voor grote VRF/VRV-systemen. Door normaanpassingen (met name van de EN378 en de IEC60335-2-40) is die situatie veranderd. De verwachting is dat de komende jaren ook R32-versies van VRF/VRV-systemen op de Europese markt komen. Vooralsnog hebben fabrikanten nog geen concrete aankondigingen gedaan.

Hybride VRF

Mitsubishi Electric introduceerde onlangs echter wel een R32-variant van zijn zogeheten ‘hybride VRF’-systeem op de Europese markt, de HVRF. Het hybride karakter ervan bestaat eruit dat bij dit systeem geen inpandige koudemiddelleidingen worden toegepast. Alleen de buitenunit van de installatie is gevuld met koudemiddel, en dat draagt de warmte en/of koeling over aan water dat vervolgens in het gebouw wordt gepompt. Dit betekent dus dat ook deze VRF-variant minder koudemiddel gebruikt dan de ‘gewone VRF’. Een groot voordeel van toepassing van R32 in een hybride systeem is dat sommige wettelijk voorgeschreven ‘extra maatregelen’ zoals lekdetectie vervallen, omdat er geen koudemiddelleidingen door afgesloten ruimten lopen. Afgezien van het feit dat water veiliger is voor inpandig gebruik, scheelt het dus installatie- en onderhoudskosten.

Ook in Nederland

De warmtepompen en VRF-systemen van Mitsubishi Electric worden in Nederland geleverd door Alklima. Een woordvoerder van dit bedrijf heeft inmiddels bevestigd dat de ‘HVRF-R32’ ook in Nederland op de markt wordt gebracht. Later dit jaar zal het nieuwe systeem officieel worden geïntroduceerd. Alklima zal het ook presenteren op de Installatievakbeurs in Hardenberg, die plaatsvindt van 11 tot 13 september.

> Lees meer over de ontwikkelingen rond VRF- en VRV-systemen en de genoemde normaanpassing.

Reageer op dit artikel