nieuws

‘Afschaffen warmtepompsubsidie brengt klimaatdoelstellingen in gevaar’

Sector

Nieuwbouwprojecten lopen vertraging op als de subsidie voor warmtepompen op 1 januari vervalt. Volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland zet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de klimaatdoelstellingen op het spel met zijn aankondiging om de subsidie per 1 januari 2020 af te schaffen.

‘Afschaffen warmtepompsubsidie brengt klimaatdoelstellingen in gevaar’

“Je kunt een subsidieregeling niet over vijf weken schrappen”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. “We hebben behoefte aan consistent beleid, niet aan spelregels die van de ene op de andere maand veranderen. Dit is jojobeleid waarvan consumenten, het bedrijfsleven en vooral het klimaat de dupe zijn.”

‘Onbegrijpelijke actie’ van de minister

Volgens Techniek Nederland zijn veel installatiebedrijven ongerust over de abrupte beëindiging van de subsidie. Als de subsidie wegvalt, is het de vraag wie de extra kosten van nieuwbouwwoningen gaat betalen. Terpstra: “Projectontwikkelaars, woningcorporaties en huizenkopers gaan hierover met elkaar in discussie. Dat remt de productie van duurzame nieuwbouwwoningen, terwijl de vraag naar aardgasvrije nieuwbouw razendsnel toeneemt. Deze actie van minister Wiebes is onbegrijpelijk.”

Onzekerheid voor consument en bedrijfsleven

De huidige Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen bedraagt per nieuwbouwwoning 1.000 tot 2.500 euro. De regeling zou gelden tot 1 januari 2021. Techniek Nederland vindt dat de overheid subsidieregelingen voor een langere periode moet vaststellen. “Als we de energietransitie extra vaart willen geven, moeten consumenten en het bedrijfsleven weten waar ze aan toe zijn”, aldus Terpstra.

Ook geluidseis remt verduurzaming af

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde afgelopen zomer strengere geluidseisen aan voor warmtepompen. Ook deze maatregel, die vanaf 1 juli 2020 van kracht wordt, remt volgens Techniek Nederland de snelle verduurzaming van woningen. Veel fabrikanten zijn niet in staat om op zo’n korte termijn warmtepompen te ontwikkelen die maximaal 40 decibel aan geluid produceren. Techniek Nederland riep de minister daarom op om de geluidseis te versoepelen of de overgangstermijn te verlengen.

Reageer op dit artikel