nieuws

Tientallen miljoenen extra subsidie voor warmtepompen

Sector

Het kabinet zal zijn klimaatdoelstellingen niet halen, zo blijkt uit berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag heeft gepubliceerd. Om de voor 2030 beoogde CO2-reductie alsnog te realiseren, worden aanvullende maatregelen getroffen. Zo worden enkele tientallen miljoenen euro’s extra gereserveerd voor het subsidiëren van ‘groene maatregelen’.

Tientallen miljoenen extra subsidie voor warmtepompen

Volgens het Klimaatakkoord moet in 2030 49 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Dat percentage wordt met de huidige maatregelen ‘naar verwachting niet gehaald’, blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning die het PBL vandaag presenteerde. Het PBL heeft doorberekend dat momenteel wordt gekoerst op een CO2-reductie van tussen de 43 en 48 procent. In reactie op het rapport van het PBL stelde minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat de doelen nog steeds haalbaar zijn, mits er extra maatregelen worden getroffen. Zo moet de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, scholen en overheidsgebouwen worden versneld, en komt er nog dit jaar een extra subsidie voor duurzame installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Voor die laatste maatregel wordt 60 miljoen euro uitgetrokken.

Reageer op dit artikel