nieuws

Nederlands Warmtepomp Congres: laatste kans om in te schrijven!

Sector

Morgenochtend, woensdag 9 oktober, vindt in ‘s-Hertogenbosch het Nederlands Warmtepomp Congres plaats. Sprekers als hoogleraar Andy van den Dobbelsteen, Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) en Meindert Smallenbroek (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) gaan er vanuit hun eigen achtergrond en expertise in op de verduurzaming van bestaande woningen en de rol die warmtepompen daarbij kunnen spelen.

Nederlands Warmtepomp Congres: laatste kans om in te schrijven!

In het plenaire congresprogramma schijnt Meindert Smallenbroek zijn licht op wat is er tot nu toe is gedaan om de warmte in Nederland te verduurzamen. Hoofdspreker Andy van den Dobbelsteen werpt een ‘out of the box’-blik op het tempo waarin Nederland van het aardgas kan, en op welke manier warmtepompen daar volgens hem een rol – of juist niet – bij kunnen spelen. Harm Valk gaat onder andere in op de marktkansen die de energietransitie in de bestaande bouw biedt, en Arnold Mulder, energiespecialist bij ABN AMRO, geeft uitleg over financierings-mogelijkheden voor warmtepompen en andere duurzaamheidsmaatregelen.

Integraal denken en praktijkcases

Na het plenaire programma volgt een groot aantal parallelsessies waar congresbezoekers uit kunnen kiezen. Bij deze sessies wordt in kleinere groepen dieper op specifieke onderwerpen ingegaan. Zo is er een parallelsessie over het belang van integraal denken bij het verduurzamen van bestaand vastgoed, en worden verschillende praktijkcases behandeld. Wim de Boer van STEK gaat in op bedrijfscertificering voor het installeren en onderhouden van warmtepompen, en in een andere sessie gaan Nathan en wonincorporatie Portaal in op ‘de grote opgave van de energietransitie’ voor corporaties.

Het volledige programma met alle sessies staat op de congreswebsite. Op deze site kunt u zich ook inschrijven voor het congres. Wees daar snel mee: wie deel wil nemen, heeft vandaag de laatste kans om zich aan te melden!

Abonnees van Vakblad Warmtepompen krijgen 100 euro korting op het reguliere tarief! 

Reageer op dit artikel