nieuws

GroenLinks wil overheidstoezicht op installatie warmtepompen

Sector

GroenLinks wil dat de overheid toezicht gaat houden op de installatie van warmtepompen. Dat blijkt uit  kamervragen van Tom van der Lee. Het GroenLinks-kamerlid reageert daarmee op de Radar-uitzending van 16 september. Daarin kwam een ontevreden warmtepomp-gebruiker aan het woord. 

GroenLinks wil overheidstoezicht op installatie warmtepompen

Van der Lee, die in de Radar reportage werd geïnterviewd, stelt zijn vragen aan de minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Kajsa Ollongren van Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vragen gaan in op problemen met de installatie van warmtepompen die in de Radar-reportage werden behandeld. Volgens Radar rammelt de controle op het installeren van duurzame energievoorziening bij bestaande woningen.

Problemen met een warmtepomp

Uit onderzoek via een testpanel van Radar, bleek dat 38 procent van de respondenten problemen met een warmtepomp heeft. 81 procent heeft een klacht ingediend en van die klachten wordt 60 procent niet opgelost. In het programma geeft hoogleraar bestuursrecht Richard Meerhof als commentaar dat de markt het signaal moet oppakken door een goede certificatie en kwaliteitsbewaking te zorgen.

Vooroorlogse woning niet warm te krijgen

De klacht die in de uitzending werd behandeld kwam van Mark Keijzer. Hij heeft in 2015 een installateur ingeschakeld om zijn vooroorlogse woning energie neutraal te krijgen. Er is een warmtepomp geïnstalleerd en aanvullend is er is een gasketel. Maar beiden krijgen het huis volgens Keijzer niet warm; al vier jaar niet.

Energieverbruik verdubbeld

De installateur had beloofd dat de warmtepomp op zonne-energie zou draaien, maar daarvoor bleek achteraf het aantal zonnepanelen onvoldoende te zijn; dat zou verdubbeld moeten worden om het doel te bereiken. Met de nieuwe installatie is het energieverbruik van het huis verdubbeld. Dat komt mede doordat de cv-ketel moet bijspringen, maar kennelijk was ook dat onvoldoende om het huis goed warm te krijgen.

Bodemprocedure bij het hof

Technische rapporten die Keijzer liet maken lieten niets heel van de installatie en daarmee stapte hij naar de rechter. Voor een kort geding bleek de zaak echter te complex. Inmiddels loopt er een bodemprocedure bij het hof. Uit de vragen van Van der Lee blijkt dat GroenLinks niet alleen wil dat klachten over over het functioneren van warmtepompen beter worden afgehandeld, maar ook dat de overheid daar een rol in moet spelen.

De zeven kamervragen van Van der Lee

  1. Kent u de aflevering van Radar (AVRO/TROS) van 16 september 2019?
  2. Deelt u de mening dat voorlopers in de energietransitie zoveel mogelijk moeten worden ontzorgd? Op welke manier ondersteunt u op dit moment deze pioniers?
  3. Bent u ervan op de hoogte dat veel consumenten die een warmtepompsysteem laten plaatsen klachten hebben die niet worden opgelost? Deelt u de opvatting dat wanneer de markt in dit geval niet goed functioneert, de overheid hier intensiever op moet toezien, zeker gezien de urgentie van de energietransitie en de hoeveelheid aan klachten?
  4. Bent u bereid om beter toezicht uit te oefenen op deze branche? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid u in te spannen voor goede certificering van warmtepompinstallateurs onder accreditatie? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid u in te spannen voor een goede garantieregeling? Kunt u de mogelijkheden voor een garantiefonds onderzoeken?
  7. Welke mogelijkheden zijn er voor particuliere eigenaren van woningen en kopers van nieuwbouwwoningen voor het afsluiten van een prestatiegarantie bij het installeren van warmtepompen en het nemen van duurzame maatregelen? Ziet u kansen om de mogelijkheden voor prestatiegaranties uit te breiden en gemeengoed te maken?

>Leestips:

ISSO laat in Radar niets heel van warmtepompinstallatie

Op bezoek bij woningeigenaar die in Radar zijn beklag deed

Column waarin Rimme van der Ree zich sterk maakt voor certificering warmtepompinstallateurs

Reageer op dit artikel