nieuws

‘Eigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning’

Sector

De meeste woningeigenaren beseffen dat aardgasvrij wonen de toekomst heeft, maar zijn nog niet enthousiast over het aardgasvrij maken van de eigen woning. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

‘Eigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning’

Het SCP-rapport ‘Onder de pannen zonder gas?’ is gebaseerd op vier panel-bijeenkomsten met in totaal 32 woningeigenaren. Alle participanten waren woonachtig in een stedelijke regio, sommige in een zogeheten ‘Proeftuin Aardgasvrij’.  Bij de panelgesprekken stonden drie vragen centraal: ‘wat vinden woningeigenaren van het overheidsbesluit om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken?’, ‘wat zijn de ervaringen met deze transitie tot nu toe?’ en ‘wat vindt men van een toekomst zonder aardgas?’. Een van de hoofdconclusies die het SCP uit de gesprekken trekt, is dat het draagvlak voor aardgasvrij wonen ‘beperkt lijkt te zijn’. De meeste woningeigenaren accepteren het kabinetsbesluit om van het gas te gaan, maar willen er zelf nog niet actief mee aan de slag gaan.

Betaalbaarheid alternatieve warmtebronnen

Volgens het SCP erkennen woningeigenaren het belang van de achterliggende doelen van aardgasvrij wonen, maar hebben ze weinig vertrouwen in de betaalbaarheid en effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, zoals warmtepompen. Ook zijn ze overwegend wantrouwend als het om het nakomen van beloftes en toezeggingen van de overheid gaat. De onzekerheid die dit alles oproept leidt ertoe dat niet iedereen even enthousiast is over de gedachte om de eigen woning aardgasvrij te maken. Toch hebben sommige bewoners in de panelgroep daadwerkelijk een verduurzamingsslag in de eigen woning gemaakt, met name omdat er een concrete aanleiding voor was, zoals het vervangingsmoment voor de CV-ketel.

Kennis, kunde en kosten delen

Andere conclusies uit het SCP-onderzoek zijn onder andere dat bewoners zich onvoldoende bij de transitie betrokken voelen. Ze geven bijvoorbeeld aan onvoldoende te worden geinformeerd over plannen voor hun eigen wijk, en vinden dat er niet genoeg mogelijkheden zijn om hun bezorgdheid over dit onderwerp te delen met beleidsmakers. Daarmee hangt ook samen dat veel mensen bang zijn dat ze weinig controle hebben als het om toekomstige ontwikkelingen gaat. Veel eigenaren denken dat ze die controle deels terug kunnen krijgen en bovendien meer vertrouwen zullen hebben in de voor de transitie gemaakte keuzes, als kennis, kunde en kosten collectief worden gedeeld.

De publicatie ‘Onder de pannen zonder gas?’ kan worden gedownload of geraadpleegd via de website van het SCP.

> Leestips:
Subsidieaanvragen ISDE dreigen budget te overschrijden
Opmars warmtepomp leidt niet tot daling in verkoop hr-ketels
Financiering helpt overstap naar gasloos wonen

Reageer op dit artikel