nieuws

Daikin werkt aan nieuw laag-GWP koudemiddel voor warmtepompen

Sector

Tot voor kort was R410A het ‘standaard-koudemiddel’ voor airconditioners en warmtepompen. Door zijn hoge GWP-waarde van 2.088 is dit middel echter een krachtig broeikasgas. Daarom wordt steeds vaker voor R32 gekozen, dat min of meer vergelijkbaar is, maar een veel lagere GWP-waarde (675) heeft. Onlangs liet Daikin – grondlegger van R32 – weten aan een koudemiddel te werken dat nog veel milieuvriendelijker is.

Daikin werkt aan nieuw laag-GWP koudemiddel voor warmtepompen

De GWP-waarde (Global Warming Potential) van een koudemiddel geeft aan wat het ‘CO2-equivalent’ aan broeikaseffect ervan is. Met een GWP van 2.088 is R410A dus een ruim tweeduizend keer sterker broeikasgas dan CO2. Europese wetgeving en de roep om duurzamere systemen brengen fabrikanten ertoe naar andere koudemiddelen te zoeken. En dat valt niet mee: veel laag-GWP-koudemiddelen zijn niet geschikt voor airco’s en warmtepompen omdat ze de juiste eigenschappen missen, of brandbaar dan wel giftig zijn – en dus op weerstand tegen gebruik in de gebouwde omgeving stuiten.

Vooral in kleine splitsystemen

Een van de weinige geschikte middelen die R410A kunnen vervangen, is R32, een koudemiddel waar Daikin ooit als eerste fabrikant mee is gestart. Maar ook andere leveranciers, zoals Mitsubishi Electric (Alklima), Panasonic en LG zijn de afgelopen jaren deels overgestapt op R32. Inmiddels worden de meeste kleine splitsystemen gevuld met dit koudemiddel. Tot voor kort kon het in verband met (veiligheids)regelgeving niet worden gebruikt in grotere VRF-installaties, maar ook die barrière is inmiddels weggehaald. Heel voorzichtig wordt nu ook bij die toepassing naar R32 gekeken.

Daikin als koudemiddelfabrikant
Daikin is de enige fabrikant van airconditioningsystemen en warmtepompen die zelf ook koudemiddelen produceert. Het Japanse bedrijf heeft de afgelopen jaren stevig in deze tak geïnvesteerd. Zo is de onderzoeksafdeling uitgegroeid van tien naar ruim vijftig personeelsleden, en werd vorig jaar de koudemiddeldivisie van chemieproducent Solvay overgenomen.

Nieuw koudemiddel pas over jaren op de markt

De GWP-waarde van R32 is weliswaar aanzienlijk lager dan die van R41oA, maar met 675 nog altijd niet ‘echt laag’ te noemen. Onlangs maakte Daikin dan ook bekend dat het inmiddels een koudemiddel ontwikkelt, onder meer voor warmtepompen, dat nog veel klimaatvriendelijker is.  Volgens Daikin gaat het echter nog jaren duren voordat het nieuwe middel, met een GWP van minder dan 10, op de markt gebracht kan worden.

Reageer op dit artikel