nieuws

Opmars warmtepomp leidt niet tot daling in verkoop hr-ketels

Sector

In 2018 nam de verkoop van warmtepompen in Nederland fors toe, maar werden ook meer hr-ketels verkocht dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Gasmonitor 2019, een jaarlijks onderzoek van stichting Natuur & Milieu. De belangrijkste verklaring voor het feit dat het aantal verkochte hr-ketels niet daalt, is dat een groot deel ervan is bestemd voor de vervangingsmarkt. 

Opmars warmtepomp leidt niet tot daling in verkoop hr-ketels

Volgens de Gasmonitor is de verkoop van warmtepompen het afgelopen jaar gestaag doorgegroeid. In 2018 werden bijna 108.000 warmtepompen geïnstalleerd in de utiliteits- en woningbouw. Dat zijn er 23.000 meer dan in 2017, een groei van 27 procent. De grootste toename vond plaats bij lucht/lucht-warmtepompen, waarvan er ruim 13.000 meer (+ 22 procent) zijn verkocht dan in 2017. Het aantal verkochte lucht/water-warmtepompen nam toe met 8.095 stuks (+41 procent), het aantal water/water-warmtepompen met 1.709 (+36 procent).

Luchtwarmtepompen voor verwarming

Bij de sterke absolute toename van lucht/lucht-systemen moet een opmerking worden geplaatst. Natuur & Milieu baseert zich op cijfers van het CBS, dat voorheen ook ‘klassieke’ airco’s (voor koeling) tot deze categorie rekende. Inmiddels gaat het CBS bij lucht/lucht-warmtepompen uit van systemen die ‘gewogen gemiddeld’ 473 vollast-uren worden ingezet voor verwarming. Daar zitten haken en ogen aan; het CBS baseert de grens van 473 vollast-uren op een onderzoek dat inmiddels bijna vijf jaar oud is. Het is daardoor allerminst duidelijk welk percentage van de verkochte lucht/lucht-warmtepompen is bedoeld voor hoofd- dan wel bijverwarming.

Lichte groei in verkoop hr-ketels

Bij een stevige groei in de verkoop van warmtepompen zou een daling in het aantal hr-ketels kunnen worden verwacht, maar daar is geen spreke van. Volgens de Gasmonitor werden vorig kalenderjaar in Nederland 429.381 hr-ketels verkocht, een toename van 4.481 (1,1 procent) ten opzichte van 2017. Wel vlakt de groei in de verkoop van deze ketels iets af. Van 2016 op 2017 nam hij nog toe met 13.600 toestellen (3,3 procent).
Volgens Natuur & Milieu zijn er twee verklaringen voor de aanhoudende groei in de verkoop van hr-ketels in Nederland. Enerzijds betreft het een enorme vervangingsmarkt, anderzijds werden in 2018 nog steeds gasaansluitingen in nieuwbouw gerealiseerd. Pas in juni van vorig jaar ging de aansluitplicht voor nieuwbouwwoningen in, en een (afnemend) aantal nieuwbouwprojecten valt niet onder die regelgeving omdat er al eerder een vergunning voor was afgegeven.

De Gasmonitor 2019 is te vinden op de website van Natuur & Milieu

Reageer op dit artikel