nieuws

‘Draagvlak voor aardgasvrij wonen neemt af’

Sector

Het aantal Nederlanders dat achter de ontwikkeling naar een aardgasloze gebouwde omgeving staat, neemt af. Uit een peiling die Klimaatbureau HIER onder ruim 2.300 respondenten hield, bleek de steun voor het gasloos maken van woningen het afgelopen jaar van 57 naar 48 procent te zijn gedaald. 

‘Draagvlak voor aardgasvrij wonen neemt af’

Naast deze daling in draagvlak geeft een meerderheid van de respondenten bovendien aan ‘geen actieve rol’ te willen spelen bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun wijk. Iets minder dan een derde van de ondervraagden gaf aan daar wel betrokken bij te willen zijn. “Stoppen met aardgas komt steeds dichterbij en wordt steeds concreter”, aldus Eva van der Weiden van HIER, in reactie op de cijfers. “Er wordt veel van bewoners gevraagd en er is ook nog veel niet duidelijk. We kunnen best begrijpen dat niet iedereen staat te springen.”

‘Stoppen vanwege de aardbevingen in Groningen’

Volgens Van der Weiden moet er nog veel gebeuren om het draagvlak te vergroten: “Alleen met de medewerking van bewoners wordt de energietransitie een succes. Het is belangrijk dat er snel meer duidelijk wordt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen. Zodat steeds meer mensen aan de slag gaan in hun huis en wijk en zo ook weer anderen inspireren.”
Bij het onderzoek blijkt dat de groep voorstanders van het stoppen met aardgas die als belangrijkste reden het klimaatprobleem aangeeft, bijna is gehalveerd. De groep die vindt dat we moeten stoppen met aardgas vanwege de aardbevingen in Groningen is ondertussen juist verdubbeld. De meest genoemde reden van de tegenstanders van aardgasloos wonen luidt ‘Weer zo’n linkse hype’ (15 procent van de respondenten). Andere tegenstanders gaven aan de bijdrage van Nederland wereldwijd te klein te vinden (11 procent) of dat gasloos wonen te duur is (9 procent).

Warmtepomp als belangrijkste alternatief

In de peiling vroeg HIER ook in hoeverre Nederlanders betrokken willen zijn bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun wijk. Meer dan de helft gaf daarbij aan geen actieve rol te willen spelen. Een kwart wil alleen geïnformeerd worden, en 28 procent wil wel zelf worden geraadpleegd – bijvoorbeeld via een enquête of bijeenkomst. Bijna een derde (30 procent) van de ondervraagden heeft een actievere rol voor ogen. Zij willen advies geven in een klankgroep of samenwerken met de gemeente, bijvoorbeeld in een projectgroep.
Als alternatief voor aardgas zijn elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, het meest populair: 20 procent van de ondervraagden geeft deze optie de voorkeur. 14 procent kiest voor een warmtenet en 8 procent voor biogas. De grootste groep respondenten (26 procent) wil zich er eerst beter in verdiepen, en 21 procent heeft geen voorkeur: ‘Als de woning maar warm wordt’.

 

Reageer op dit artikel