nieuws

Gemengde reacties op definitief Klimaatakkoord

Sector

Techniek Nederland is positief over de ‘ambitieuze aanpak’ die volgens de ondernemersvereniging uit het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord straalt. “Verduurzaming wordt haalbaar en betaalbaar voor iedereen in Nederland”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Milieuorganisaties en de FNV zijn het daar niet helemaal mee eens.

Gemengde reacties op definitief Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord maakt het versnellen van de verduurzaming onder meer mogelijk met gunstige financieringsmogelijkheden en subsidies. Verder komen er maatregelen op het gebied van de energiebelasting: aardgas wordt duurder en elektriciteit juist goedkoper. Het akkoord voorziet verder in een aanpak om wijken collectief aardgasvrij te maken of voor te bereiden op aardgasvrije verwarming. Wie al eerder wil en kan verduurzamen (bijvoorbeeld bij het vervangen van de cv-ketel, een verbouwing of een verhuizing) kan gebruikmaken van standaardpakketten per woningtype, en van subsidies. Terpstra: “Daarmee bereid je als eigenaar je woning voor op de wijkaanpak. Het gaat om maatregelen waar je nooit spijt van krijgt en die je al snel een lagere energierekening opleveren.”

Duurzame werkgelegenheid

Arbeidsmarkt en scholing vormen volgens Techniek Nederland “een belangrijk aspect van het Klimaatakkoord”. Aantrekkelijk werk, interessante ontwikkelingskansen en een goed loopbaanperspectief moeten zorgen voor een grotere instroom. Terpstra: “Er komen honderd proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Wij betrekken het beroepsonderwijs erbij, zodat jonge technici in opleiding straks over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om warmtepompen te installeren, zonnepanelen te plaatsen en warmtenetten aan te sluiten. De huidige werknemers bieden we om- en bijscholing aan.”

Onderdeel van ‘breed akkoord’

Terpstra benadrukt dat het akkoord voor de gebouwde omgeving onderdeel is van een totaalakkoord dat alle maatschappelijke sectoren raakt. “Niet iedereen zal positief zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in samenspraak met het kabinet uiteindelijk tot een breed gedragen klimaatakkoord kunnen komen waarmee Nederland verder kan.”

Kritiek vanuit milieubeweging

Dat ‘niet iedereen positief zal zijn’ klopt inderdaad. Binnen de milieubeweging wordt wisselend op het akkoord gereageerd. Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties noemen het akkoord een “wezenlijke stap vooruit”, maar onder andere Greenpeace en Milieudefensie zijn minder enthousiast. Eerder trokken ze zich al terug uit de onderhandelingen, en vandaag noemden ze het het akkoord ‘een goede start, maar wel onvoldoende’. Zo zou de CO2-belasting voor vervuilende bedrijven te weinig zoden aan de dijk zetten, en het akkoord te veel ‘lapmiddelen’ omvatten. Ook de FNV is kritisch. Volgens de vakbond wordt er te weinig gedaan om de laagst verdienende huishoudens te ontzien: “Als je geen geld hebt om te isoleren, is de verhoging van de gasprijs een probleem.”

Reageer op dit artikel