nieuws

Woninggebonden financiering voor verduurzamen eigen huis

Sector

Als eerste Nederlandse gemeenten starten Bergen (NH) en Dalfsen samen met De Woonpas een pilot waarbij woningeigenaren volledig worden ontzorgd bij de verduurzaming van hun eigen woning. Onderdeel van de pilot, die op 1 mei start, is de woninggebonden financiering van verduurzamingsmaatregelen.

Woninggebonden financiering voor verduurzamen eigen huis

De Woonpas is opgericht door een groep ondernemers die woningverduurzaming willen opschalen vanuit het belang van de woningeigenaar. Daarbij legt men een verbinding met de regierol van gemeenten. Het concept combineert woninggebonden financiering met volledige ontzorging bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.

Besparing op energiekosten

De betaalbaarheid wordt geborgd doordat de investering wordt bekostigd uit de besparing op de energiekosten. De woningeigenaar kan daarmee verduurzamen zonder hiervoor een bedrag op tafel te hoeven leggen. De financiering van de verduurzamingsmaatregelen wordt verstrekt op basis van een vooraf gecalculeerde besparing op de energierekening, en niet op basis van de leencapaciteit van de woningeigenaar.

Toegankelijke financiering

De aflossing van de financiering is vervolgens in lijn met de economische en technische levensduur van de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen. De aflossing loopt via de Gemeentelijke Baatbelasting. De woningeigenaar gaat hiervoor een overeenkomst aan met de gemeente. Deze oplossing zorgt er volgens De Woonpas voor dat financiering voor iedere woningeigenaar toegankelijk is. Bovendien is de financiering overdraagbaar bij verkoop van de woning. De toekomstige woningeigenaar neemt de eventueel resterende betalingstermijnen over. Daardoor loopt de huidige woningeigenaar dus geen investeringsrisico.

Maatregelen om ‘van het gas’ mogelijk te maken

Woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen, kunnen kiezen uit de verduurzamingsmaatregelen die specifiek voor hun woning worden voorgesteld, op basis van een calculatie vooraf en inspectie ter plaatse. Daarbij gaat het volgens De Woonpas om zogeheten ‘no-regret’ maatregelen waarvan de eigenaar achteraf geen spijt kan hebben. Alle woningeigenaren zullen ze in de komende jaren immers sowieso moeten nemen om (in de toekomst) ‘gasloos’ te kunnen wonen. Bij oudere woningen gaat het daarbij met name om isolatie en pv-panelen, maar in voorkomende gevallen komt – met name bij nieuwere woningen – ook een warmtepomp in beeld.
Voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen wordt samengewerkt met lokale uitvoerders die een samenwerking aangaan met De Woonpas. De Woonpas draagt daarbij zorg voor de planning en ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering. Bovendien geeft de organisatie een energieprestatiegarantie aan de woningeigenaar.

‘Inwoners hebben zorgen over financiering’

De pilot in Bergen en Dalfsen omvat een periode van zes maanden, waarin dertig woningen zullen worden gecalculeerd, geïnspecteerd, gefinancierd en verduurzaamd. Met de pilot wil De Woningpas de werking van het woninggebonden financieringsmodel in de praktijk aantonen. Als hij succesvol wordt afgerond, zullen meer woningen volgen.
“Het klimaatakkoord levert bij veel inwoners zorgen op over het financieren van de woningverduurzaming”, vertelt Andre Schuurman, wethouder van de gemeente Dalfsen. “Dit is mogelijk een goede oplossing hiervoor: geen lastenverzwaring door een besparing in het energiegebruik, en meer comfort in huis. We werken dan ook graag mee aan deze pilot en gaan ons deel van het huiswerk doen.”

> Leestips:
Minister Wiebes: “Lagere kosten essentieel voor succesvol klimaatakkoord”
Interview: Frank Agterberg over kritiek op warmtepompen
Warmtepompgebruiker bij Radar: wat ging er mis?

Reageer op dit artikel