nieuws

Uitstel BENG door vertraagde oplevering rekensoftware

Sector

Over acht maanden, op 1 januari 2020, moeten de EPC-regels plaatsmaken voor het BENG-stelsel (Bijna-EnergieNeutrale Gebouwen). Althans, dat was tot voor kort de bedoeling. Inmiddels blijkt de software voor de BENG-berekeningen (de NTA 8800) namelijk niet op tijd klaar te zijn. Een woordvoerder van verantwoordelijk minister Ollongren gaf onlangs toe dat invoering van het BENG-stelsel per 2020 niet realistisch is. Een nieuwe datum is echter nog niet genoemd.

Uitstel BENG door vertraagde oplevering rekensoftware

De BENG-systematiek houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Toen in november nieuwe normen voor BENG naar buiten werden gebracht, stak een storm van kritiek op. De normen zouden ‘een stap terug’ zijn en volgens criticasters allerminst bijdragen aan een ‘bijna-energieneutrale’ woningvoorraad. Maar niet alleen op de inhoud kwam commentaar. Een maand eerder, op 1 oktober, stuurden Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw – drie partijen die zijn aangesloten bij Lente-Akkoord – een brief naar minister Ollongren. Daarin gaven ze aan bezorgd te zijn dat de nieuwe BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar zijn om de nieuwe systematiek op 1 januari 2020 in te laten gaan. Volgens de organisaties is een periode van minimaal zes maanden nodig tussen het moment waarop de betreffende rekensoftware beschikbaar is, en de datum waarop BENG officieel start.

Software ‘niet op tijd gereed’

Op die brief is nooit een reactie gekomen. In februari vertelde de minister in antwoord op een vraag van een Tweede Kamerlid echter wel dat ze zelf ook vindt dat de betreffende software zes maanden voor invoering van de BENG-systematiek klaar moet zijn. Begin april gaven de ontwikkelaars van UNIEC 3 – de software voor de BENG-rekenmethode NTA 8800 – aan dat het pakket in het vierde kwartaal van dit jaar zal worden gevalideerd en geattesteerd (bekrachtigd). Volgens Lente-Akkoord kan uit deze planning worden geconcludeerd dat de betreffende software dus niet ‘zes maanden vóór 1 januari 2020’ gereed is.

Invoeringsdatum niet realistisch

Op 16 april vond een overleg van de NTA 8800 Programmaraad plaats. Hier heeft Lente-Akkoord om opheldering gevraagd aan de bij dit overleg aanwezige ambtenaar van BZK. Hij liet daarop weten dat de invoering inderdaad wordt uitgesteld, en dus niet op 1 januari 2020 plaatsvindt. Op de website Cobouw wordt dit bevestigd door een woordvoerder van minister Ollongren: “De minister stuurt in juni een brief over BENG en de ingangsdatum. Maar aangezien de software niet een half jaar voor de geplande invoering klaar is, is 1 januari niet meer realistisch.”

1 juli als ‘haalbare datum’

Wat de nieuwe startdatum van BENG wordt, is nog niet bekend. In het artikel op Cobouw noemt een medewerkster van de softwareontwikkelaar 1 juli 2020 als haalbare datum. Daarmee schuift de invoering alsnog richting de oorspronkelijke datum. In eerste instantie zou BENG namelijk pas in 2021 worden ingevoerd; afgelopen jaar is die ambitie een jaar bijgesteld.

Reageer op dit artikel