nieuws

Aantal aanvragen subsidie ISDE blijft stijgen

Sector

Het aantal aanvragen voor de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE), een regeling die de aankoop van onder andere warmtepompen moet stimuleren, neemt nog altijd toe. In de eerste drie maanden van dit kalenderjaar telde uitvoeringsorganisatie RVO 10.594 aanvragen, voor een totaalbedrag van ruim 32 miljoen euro. In dezelfde periode werd een jaar geleden ‘slechts’ voor 19,3 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Aantal aanvragen subsidie ISDE blijft stijgen

De 10.594 aanvragen die de afgelopen maanden werden ingediend, kunnen op twee manieren worden gesplitst: naar type aanvrager (particulier of zakelijk) en naar type verwarmingssysteem (warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of biomassaketel). Om met het eerste te beginnen: 9.337 aanvragen kwamen van particulieren, 1.257 van bedrijven. In totaal betrof het subsidieaanvragen voor 15.474 apparaten. Waar particuliere aanvragen steeds één systeem betreffen, vragen de meeste bedrijven subsidie aan voor een installatie die meerdere systemen telt.

Warmtepompen voeren de boventoon

Uitgesplitst naar type apparaat hebben warmtepompen nog altijd de boventoon: bij particuliere aanvragen betroffen ze 58 procent van het aangevraagde budget, bij bedrijven 52 procent. Andere technieken komen hier op achterstand achteraan. Bij particulieren gaat het met name om pelletkachels (bijna 25 procent van de subsidieclaims), bij bedrijven om biomassaketels (ruim 40 procent). Zonneboilers hebben een veel kleiner aandeel in de budgetclaim. Overigens gaat het hier om percentages van bedragen. Ze zeggen dus niet alles over het aantal systemen, omdat de subsidiebedragen per type installatie verschillen.

Budget overschreden in 2018

Net als in 2018 bedraagt het ISDE-subsidiebudget voor het lopende jaar 100 miljoen euro. In 2018 werden over het hele kalenderjaar  33.947 aanvragen ingediend, voor in totaal 54.362 apparaten. De totale subsidieclaim kwam daarmee uit op 108 miljoen euro, 8 miljoen euro overschrijding op het budget. Doordat het kabinet het plafond uiteindelijk verhoogde naar 108 miljoen euro konden alle ingediende aanvragen alsnog worden behandeld.

Bron: RVO.nl

>Leestips:
Woninggebonden financiering voor verduurzamen eigen huis.
Nieuwe subsidie voor consortiums die warmtepompen goedkoper maken.
Warmtepomp kan komende tien jaar 30% goedkoper.

Reageer op dit artikel