nieuws

Vakbeurs ISH: ‘alternatieve’ koudemiddelen voor warmtepompen

Sector

Tot voor kort was R410A het ‘eerste keuze’ koudemiddel voor warmtepompen en airconditioningapparaten. Het heeft echter een hoge GWP-waarde (2.088), wat betekent dat het bij lekkage sterk bijdraagt aan het broeikaseffect. Steeds meer warmtepompfabrikanten zien mede daarom uit naar een alternatief, en daarbij is ook propaan inmiddels voorzichtig in opkomst. Dat bleek afgelopen week op de internationale vakbeurs ISH in Frankfurt. 

Tekst en foto’s: Richard Mooi

Vakbeurs ISH: ‘alternatieve’ koudemiddelen voor warmtepompen

Vorige week gaven we in het eerste deel van ons ISH-overzicht aandacht aan een aantal nieuwe R32-warmtepompen die op deze vakbeurs werden getoond. In dit tweede deel van ons verslag komen fabrikanten aan bod die systemen met andere koudemiddelen op de markt brengen, zoals propaan en R513A.

Lucht/water-warmtepomp van Vaillant voor binnenopstelling, compleet met WTW-ventilatie.

Propaan in monobloc

Niet alleen R32 maakt een opmars, ook R290 (propaan) is bezig met een voorzichtige doorbraak. Vaillant en Wolf presenteerden lucht/water-warmtepompen als monobloc, gevuld met R290. Propaan als koudemiddel valt in de minst veilige categorie A3, die staat voor hoge brandbaarheid. Het middel kan daardoor lastig in een lucht/water-warmtepomp als splitsysteem worden toegepast. Bij lekkage kan de volledige inhoud immers in de woning terechtgekomen, met mogelijk explosiegevaar als gevolg. Dat laatste gaat volgens Vaillant echter niet op bij de aroSTOR-warmtepompboiler, die een koudemiddelinhoud heeft van maximaal 150 gram. Bij lekkage is er daardoor geen brandgevaar.

Ochsner-warmtepomp met R513A als koudemiddel.

R513A als vervanger van R134A

Ochsner liet een opvallend apparaat zien. In Nederland heeft DHPS de bodemwarmtepompen van deze fabrikant in zijn leveringsprogramma. Het Oostenrijkse Ochsner komt binnenkort met een water/water-warmtepomp met koudemiddel R513A, dat een GWP-waarde van 631 heeft – nog net iets lager dan het GWP van R32 (675). Het koudemiddel R513A is een blend van R134a en de HFO R1234yf. Het is geen vervanger van R410a, maar van R134a. Het grote voordeel van R513A is de indeling in categorie A1, het is dus onbrandbaar. Nadeel is de hogere verdampingstemperatuur. Het middel moet verdampen bij een temperatuur boven 0, anders wordt de zuigerdruk te laag. Dat lukt niet bij lucht als bron, maar wel bij een goed gedimensioneerde bodembron die minimaal een paar graden boven nul blijft. Het toestel van Ochsner is vooralsnog alleen in een vermogen van 7 kW verkrijgbaar.

Bodemwarmtepomp met R290

Heliotherm heeft al een tijdje een bodemwarmtepomp met R290 (propaan), de Sensor. Het gaat om een toestel dat beslist buiten moet staan, vanwege de brandbaarheid van het koudemiddel. De behuizing van de warmtepomp, die een vermogen heeft van 10 of 15 kW, is waterdicht. Het is een mooi toestel om te zien; niet voor niets won Heliotherm er de ontwerpprijs Reddot Award mee. Net zoals andere fabrikanten benadrukt Heliotherm de hoge watertemperatuur van 70 °C. Of dat wenselijk is, is de vraag. Het vermogensverlies bij hogere temperatuur is immers groot. Bij een bron van 4 °C en afgiftetemperatuur van 55 °C zakt het vermogen van 10 naar 5,81 kW. Ook bij propaan lijkt een laagtemperatuurafgiftesysteem onontbeerlijk.

Gas- of oliegestookte absorptiewarmtepompen van Heliotherm.

Gasgestookte warmtepomp

Heliotherm toonde op de ISH ook een ander nieuwtje: gas- en oliegestookte absorptiewarmtepompen met een rendement tot 180 procent met bodembron. Het principe is vergelijkbaar met het stille absorptiekoelkastje, bekend van hotelkamers. Met een gas- of olievlam wordt ammoniak uitgekookt en vervolgens kan via een kleine platenwisselaar warmte uit water worden onttrokken. Nieuw is deze techniek niet; Nefit had bijna twintig jaar geleden al de Auris. De techniek bleek te duur en de rendementsverbetering (ten opzichte van HR-ketel) te gering om de Auris grootschalig te introduceren. Heliotherm ziet blijkbaar wel toekomst voor een gasgestookte warmtepomp.

R452B in koudwatermachine

Nog één koudemiddelnieuwtje dan: het Duitse koelbedrijf Röttgers presenteerde in Frankfurt een koudwatermachine met het koudemiddel R452B. Dit nieuwe koudemiddel (GWP 976) is een direct alternatief voor R410A. Het is een mengsel van R32, R125 en de HFO R1234yf. R452B is een licht brandbaar koudemiddel, maar voor buitenopstelling is dat geen probleem. Door de snelle opmars van R32 is het de vraag of dit koudemiddel verder zal worden ingezet.

Reageer op dit artikel