nieuws

Regering en planbureaus geven boost aan warmtepompen  

Sector

“De doorrekening van het concept-Klimaatakkoord en de plannen van de regeringspartijen stemmen positief voor de verdere uitrol van warmtepompen in Nederland.” Dat is de reactie van Frank Agterberg, voorzitter van de Dutch HeatPump Association (DHPA) op zowel op het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), als op de persconferentie die minister-president Mark Rutte na de presentatie van het rapport gaf.

Regering en planbureaus geven boost aan warmtepompen  

De persconferentie van Rutte maakte volgens Agterberg duidelijk dat er binnen de regering een breed draagvlak is voor verregaande maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen. “Dat is een positieve boodschap, ook voor het bedrijfsleven. De intentie om een groen beleid te voeren, is een stimulans om verder te innoveren in duurzame oplossingen. Nederland kan daarmee het voortouw nemen, ook op het gebied van implementatie, en om deze kennis te exporteren in de vorm van technologie en diensten.”

CO2-heffing bedrijfsleven

Een belangrijke stap van het kabinet is dat de kosten voor het behalen van de klimaatdoelen nu met de CO2-heffing worden verschoven richting het bedrijfsleven. “Voor het draagvlak is het belangrijk om kosten die voor de reductie van CO2-uitstoot worden gemaakt eerlijk te verdelen”, zegt Agterberg. “Daarbij moet zeker ook worden gekeken naar opbrengsten, oftewel naar total-costs-of-ownership.”

Meer geld nodig voor ISDE-subsidie

In de doorrekening van het concept-Klimaatakkoord valt het Agterberg op dat de maatregelen in de gebouwde omgeving blijkbaar onvoldoende zijn om de doelstellingen met betrekking tot CO2-reductie te behalen.  “Het CPB en PBL stellen dat de in het akkoord gereserveerde 3,5 miljard veel te weinig is. En dat de benodigde subsidie eerder richting de 10 miljard gaat. Daar zit ook de ISDE-subsidie voor onder andere warmtepompen bij. Dat maakt de wensenlijst groot en het beoogde bedrag van 100 miljoen per jaar relatief laag, omdat daar ook bijvoorbeeld isolatie voor in aanmerking zou kunnen komen.”

Reactie Doekle Terpstra

Ook Techniek Nederland is positief over de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord. “Het is  een extra stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan”, zegt voorzitter Doekle Terpstra. “De doorrekening laat zien dat de doelen binnen handbereik zijn, maar dan moeten we er wel een schepje bovenop doen. De richting van de klimaatplannen is goed. Wij werken graag samen met het kabinet om de plannen concreet te maken.” De ondernemersorganisatie is ook positief over de reactie van het kabinet, dat in april de eerste beleidskeuzes wil maken op basis van de gisteren gepresenteerde cijfers.

Minder reductie volgens planbureaus

Het PBL en het CPB stellen dat het belangrijkste doel van het klimaatakkoord (49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990) met de huidige plannen mogelijk is. Volgens de planbureaus is het echter waarschijnlijk dat de reductie iets lager zal uitvallen. Toch is Doekle Terpstra optimistisch: “Er is enorm veel innovatie in duurzame energietechnieken. De systemen worden steeds beter betaalbaar en inpasbaar. Die ontwikkeling biedt de komende jaren steeds meer mogelijkheden. Technische innovatie gaat ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot steeds sneller terugbrengen.”

Technisch personeel is hard nodig

De vraag of we het doel net wel of net niet halen, vindt Terpstra weliswaar interessant, maar uiteindelijk gaat het om de snelheid waarmee we de verduurzaming aanpakken. “We moeten niet te lang bezig blijven met het interpreteren van cijfers, het tempo moet omhoog. Om de doelen te halen, moeten we 1,5 miljoen woningen aardgasvrij maken vóór 2030. Laten we onze energie daar op richten.” Om de klimaatplannen te kunnen uitvoeren, is het cruciaal dat er voldoende technische vakmensen beschikbaar zijn. Terpstra: “We hebben technici nodig met green skills . Die kunnen we alleen opleiden als er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs.”

Lagere kosten energietransitie

De kosten van de energietransitie vallen volgens de doorrekening aanzienlijk lager uit dan verwacht. Terpstra: “Dat is goed nieuws, maar we moeten ons niet blind staren op de kosten. De energietransitie biedt vooral geweldige perspectieven. We creëren nieuwe, duurzame werkgelegenheid, onze huizen worden comfortabeler, we krijgen een lagere energierekening, en onze economie wordt innovatiever en groener. Dat moeten ook de uitgangspunten zijn voor de politiek, want die is nu aan zet.”

Reageer op dit artikel