nieuws

Nieuwe subsidie voor consortiums die warmtepompsystemen goedkoper maken

Sector

Op 15 april start een subsidieregeling voor kennisinstellingen en marktpartijen die binnen een consortium aan renovatie- en installatieconcepten voor aardgasvrije woningen werken. Het doel van de regeling – Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) – is ervoor te zorgen dat in 2025 voor vrijwel alle gebouwtypen ‘grootschalig produceerbare’ klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn.

Nieuwe subsidie voor consortiums die warmtepompsystemen goedkoper maken

De MMIP-regeling is onderdeel van het Klimaatakkoord en kent twee verschillende programma’s: ‘Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving’ en ‘Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)’:

1. Versnelling energierenovaties

Deze MMIP heeft tot doel om tot kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen te komen. Onder
andere industrialisatie en robotisering moeten ervoor zorgen dat de kostprijs van renovatie aanzienlijk daalt (30-45 procent in 2030, ten opzichte van de huidige kosten).

2. Duurzame warmte en koude

Deze MMIP moet leiden tot de snelle beschikbaarheid van stille, compacte, efficiënte en goedkope warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele huishoudens (kostenreductie: 30-50 procent in 2025, ten opzichte van de huidige kosten). Aandachtspunten daarbij zijn:
• De compactheid van systemen voor individuele woningen.
• Het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken (zoals het overbruggen van windloze winterweken).
• Geluidsreductie.
Ook richt deze MMIP zich op de productie, grootschalige opslag, en distributie van duurzame warmte, met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1.500 meter).

Beschikbare budgetten

De twee regelingen staan open van 15 april tot 10 september. De overheid heeft er de volgende budgetten voor beschikbaar gesteld:

Programma Budget
Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving € 7,2 miljoen
Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving € 10,4 miljoen

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie binnen de MMIP-regelingen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• Een voorstel moet bijdragen aan de doelstelling van 1 van de 2 programma’s van het MMIP.
• De aanvraag moet worden ingediend vanuit een breed samengesteld consortium van bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties waar minimaal vier ondernemingen deel van uitmaken.
• De werkzaamheden starten niet vóór indiening van het uitgewerkte voorstel.
• Het project moet met het consortium binnen vijf jaar worden uitgevoerd.
• Er moet minimaal 2 miljoen euro subsidie worden aangevraagd.

Aanvraag indienen

Om aan de tender te kunnen meedoen, moet eerst een vooraanmelding plaatsvinden via een projectideeformulier. Dit formulier kan tot en met 15 april 2019 worden ingediend, waarna het wordt beoordeeld door RVO en van advies over verdere uitwerking wordt voorzien. De uitgewerkte subsidieaanvraag kan vervolgens tot 10 september 2019 17.00 uur worden ingediend. Een en ander verloopt via MijnRVO.nl.
Bedrijven of organisaties die een goed idee hebben, maar er nog geschikte partners voor zoeken, kunnen daarvoor contact opnemen met TKI Urban Energy.

Meer weten?

Op 8 maart 2019 organiseert RVO in het Mediaplaza in Utrecht een bijeenkomst over de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s. Deze bijeenkomst duurt van 13.30 tot ongeveer 17.30. Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via dit online formulier.

Reageer op dit artikel