nieuws

Amsterdam hanteert aangescherpte EPC-norm voor nieuwe woningen

Sector

In Amsterdam is sinds 18 februari een scherpere energieprestatienorm (EPC) voor nieuwbouwwoningen van kracht. Door de nieuwe norm moeten nieuwe woningen beter worden geïsoleerd en worden voorzien van duurzamere installaties. De maatregel moet een bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 55 procent CO2 te reduceren, en in 2050 95 procent.

Amsterdam hanteert aangescherpte EPC-norm voor nieuwe woningen

De EPC drukt uit hoeveel energie een woning gebruikt voor verwarming, warm water en ventilatie. Tot 2020 (als BENG wordt ingevoerd) geldt landelijk een norm van < 0,4. Amsterdam heeft de norm met gebruikmaking van de Crisis en Herstelwet aangescherpt tot < 0,2.

‘Geen tijd te verliezen’

“Voor verbetering van het klimaat is geen tijd te verliezen”, aldus Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid). “Wij willen laten zien dat energieneutraal bouwen het nieuwe ‘normaal’ is. Bovendien levert dit kwalitatief betere woningen op voor de nieuwe bewoners. Wij wachten daarom niet op landelijke wetgeving, maar gaan per direct aangescherpte normen hanteren. Zo stoten we minder CO2 uit en levert Amsterdam een bijdrage aan het stoppen van de opwarming van de aarde.”

Aardgasvrij en zo energiezuinig mogelijk

Amsterdam groeit jaarlijks fors en de gemeente wil de druk op de woningmarkt verlichten. Om die reden worden er tot 2025 52.500 woningen binnen de stadsgrenzen gebouwd. Om te voorkomen dat de CO2-uitstoot van de stad daardoor toeneemt bouwt de stad naar eigen zeggen ‘alleen nog aardgasvrij en zo energiezuinig mogelijk’. Met de scherpe energienormen voor nieuwbouw behoort Amsterdam naar eigen zeggen tot de koplopers in Nederland.

Reageer op dit artikel