nieuws

‘Prijs warmtepomp gaat echt niet omlaag’

Sector

Warmtepompen zijn aanzienlijk duurder in aanschaf dan traditionele hr-ketels. De algemene verwachting is echter dat schaalvergroting er de komende jaren voor zal zorgen dat de prijs van een warmtepomp fors daalt. Dat laatste kunnen we echter wel vergeten, stelt Arthur van Schayk, CEO van Remeha, in een artikel in de Volkskrant.

‘Prijs warmtepomp gaat echt niet omlaag’

Voor iets meer dan 1.000 euro plus een servicecontract van een tientje per maand kan een consument een nieuwe hr-ketel kopen en laten installeren. De aanschaf en installatie van een warmtepomp is veel duurder, nog los van eventuele aanvullende maatregelen zoals isolatie of aanpassingen aan het afgiftesysteem. Dat kostenverschil wordt weliswaar terugverdiend tijdens de levenscyclus van het systeem, maar voor veel consumenten zijn die investeringskosten een belemmering om voor duurzaamheid te kiezen.

Uitontwikkelde techniek

Dat kostenverschil tussen warmtepompen en hr-ketels is volgens veel mensen te verklaren uit het feit dat de hr-ketel uitontwikkelde en grootschalig uitgerolde techniek is. Waar in Nederland in 2017 een kleine 25.000 warmtepompen werden verkocht, gingen er 425.000 hr-ketels over de toonbank. Als die verhouding verschuift en de groei in de verkoop van warmtepompen doorzet, zal de prijs van een warmtepomp vanzelf dalen, is de gedachte. Ook Diederik Samsom, onderhandelaar aan de Klimaattafel, is die mening toegedaan.

Airco’s en warmtepompen

Arthur van Schayk, CEO van Remeha, denkt daar echter heel anders over. In de Volkskrant van vandaag stelt hij dat warmtepompen namelijk al lang bestaan en in enorme oplages worden gebouwd; alleen heten ze in de meeste gevallen geen ‘warmtepomp’ maar ‘airconditioning’. De belangrijkste onderdelen van een aircosysteem zijn identiek aan die in een warmtepomp en in de meeste gevallen – zeker bij systemen uit Azië – komen ze gewoon uit dezelfde fabriek. “Dus het is echt niet zo dat we straks door schaalvoordelen grote prijsdalingen krijgen”, aldus Van Schayk in de Volkskrant. “Op 1 januari voor de koffiepauze werkt zo’n fabriek even voor warmtepompen, de rest van het jaar voor airco’s. Exact de zelfde spullen. Dus forget it: die prijzen gaan niet dalen als de vraag naar warmtepompen verdubbelt.”

Duurdere koudemiddelen

Volgens Van Schayk is de kans zelfs groot dat warmtepompen duurder worden, als gevolg van de F-gassenverordening die het gebruik van HFK-koudemiddelen aan banden legt: “De middelen die we nu gebruiken, mogen straks niet meer. Wat het nieuwe middel wordt, moet nog blijken, maar het zal vrijwel zeker duurder worden”. Wat de CEO met ‘straks’ bedoelt is overigens niet duidelijk. Van een verbod op het meest gebruikte koudemiddel in warmtepompen, R410A, is de komende jaren namelijk geen sprake. Wel is de prijs van dit gas de afgelopen jaren flink gestegen. Steeds meer fabrikanten stappen bij hun warmtepompsystemen echter over op het R32 (dat een lagere GWP-waarde, dus een kleiner broeikaseffect heeft dan R410A). Hoe de prijs van dit middel zich de komende periode ontwikkelt is onduidelijk.
Van Schayk ontkent in het artikel overigens nadrukkelijk dat Remeha enorme winsten op duurzame verwarmingssystemen maakt, ondanks de volgens hem ‘blijvend hoge’ aanschafprijs van een warmtepomp. De marge op warmtepompen is volgens de CEO van Remeha namelijk veel lager dan die op hr-ketels.

Het volledige artikel over Remeha is te vinden op de website van de Volkskrant.


> Meer weten over koudemiddelen? Vraag de gratis white paper ‘Basiskennis koudemiddelen’ aan.

> Leestip: Een vastgoedverhuurder uit Deventer heeft een pilot-onderzoek gedaan naar de energiekosten van drie verschillende manieren om woningen te ‘verduurzamen’.

> Leestip: “Het is een misvatting dat we gasketels uit huizen komen slopen”, aldus Diederik Samsom

> Leestip: Een woningcorporatie in Enschede is een van de deelnemers aan een pilot waarin een nieuw warmtepompconcept wordt getest.

Reageer op dit artikel