nieuws

Twee derde van de ISDE-aanvragen heeft betrekking op warmtepomp

Sector

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt de keuze voor duurzame installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen gestimuleerd. Voor dit kalenderjaar is een subsidiebudget van 100 miljoen euro gereserveerd, waarvan inmiddels zo’n driekwart is toegekend. Veruit de meeste aanvragen zijn ingediend voor aanschaf van een warmtepomp.

Twee derde van de ISDE-aanvragen heeft betrekking op warmtepomp

Met enige regelmaat geeft RVO, de uitvoeringsorganisatie van de ISDE-regeling, inzicht in het actuele aantal aanvragen en het bedrag dat ermee is gemoeid. Volgens de laatste gegevens waren op 1 november jongstleden 23.700 ISDE-aanvragen ingediend, met een totaal aangevraagd subsidiebedrag van 75 miljoen euro. Veruit de meeste aanvragen – bijna 21.000 – waren afkomstig van particulieren, een kleine 2.825 kwamen van bedrijven. Dat geeft qua subsidieverdeling een vertekend beeld, want waar particulieren steeds een subsidieaanvraag voor één apparaat indienden werd in de 2.825 bedrijfsaanvragen subsidie aangevraagd voor in totaal ruim 16.000 apparaten.

Grootste budgetaanvraag voor warmtepompen

Die laatste verdeling leidt ertoe dat het relatief beperkt aantal bedrijfsaanvragen 60 procent van het totaal aangevraagde subsidiebudget beslaan, en ‘slechts’ 40 procent van het aangevraagde budget op het conto van particulieren kan worden geschreven. Het grootste deel – ongeveer twee derde – van het totaal aangevraagde subsidiebedrag van 75 miljoen euro betreft warmtepompen. Ver daarachter staan biomassaketels (ongeveer 20 procent), zonneboilers (7 procent) en pelletkachels (6 procent, vrijwel uitsluitend particuliere aanvragen).
Over de hoogte van het beschikbare budget voor 2019 is nog niets bekendgemaakt. Wel is in het voorlopige voorstel voor het Klimaatakkoord de wens opgenomen om de ISDE-regeling te verlengen; oorspronkelijk zou hij in 2020 stoppen.

> Lees meer over de achterliggende gedachte waarom de ISDE vorig jaar flink op de schop ging.

Reageer op dit artikel