nieuws

Reactie Uneto-VNI op Miljoenennota: méér investeren in de energietransitie

Sector

Reactie Uneto-VNI op Miljoenennota: méér investeren in de energietransitie

Uneto-VNI is zowel positief als kritisch over de Miljoenennota voor 2019. De installatiekoepel is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie. Tegelijkertijd vindt Uneto-VNI dat Rutte III in de begroting andere keuzes had kunnen maken. Daarmee zou de omslag naar een duurzame energievoorziening nóg sneller kunnen verlopen. Om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, is extra inzet voor de scholing van technici bijvoorbeeld hard nodig.

Uneto-VNI-voorzitter Doekle Terpstra: ‘Ik reken erop dat dit kabinet er alles aan blijft doen om het enthousiasme voor de energietransitie vast te houden. Juist in deze fase kunnen extra investeringen het smeermiddel zijn om de verduurzaming van gebouwen, woningen, infrastructuur en industrie extra vaart te geven. We moeten van duurzaam denken naar duurzaam doen. De technische installatiebranche is er klaar voor.’ Volgens Terpstra heeft het kabinet nu de gelegenheid om in te zetten op een energietransitie die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is: ‘De korting van 100 miljoen euro die woningcorporaties krijgen op de verhuurdersheffing is een eerste stap. Maar er is meer nodig.’

Bezuinigen op BBL is ‘onbegrijpelijk’

Terpstra is verheugd over de extra investeringen in het technisch onderwijs. Volgens de voorman van de technische branche zijn die ook hard nodig. ‘De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt hét knelpunt van de energietransitie. Investeringen zijn dringend noodzakelijk. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet wil bezuinigen op de subsidie voor praktijkleren, de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dat is hét succesverhaal van ons technische onderwijs. Juist nu we een schreeuwend tekort hebben aan technici geeft het kabinet hiermee een verkeerd signaal af. Die subsidie moet gewoon blijven bestaan. Volledig en structureel.’

Geen oplossing voor loondoorbetaling

Het kabinet biedt in de begroting geen oplossing voor de tweejarige loondoorbetaling bij ziekte. Uneto-VNI vindt dat teleurstellend. Terpstra: ‘Dit is een maatregel waarvan het mkb al jaren last heeft. De ondernemers in de installatiebranche willen gráág werknemers in vaste dienst nemen. Maar dit schrikt af. Ik houd het kabinet aan de toezegging om deze maatregel te compenseren.’ De voorzitter van Uneto-VNI is niet te spreken over de verhoging van het box 2-tarief. ‘Deze maatregel gaat ten koste van de investeringskracht van onze mkb-ondernemers. ‘We moeten ondernemerschap niet beboeten, maar stimuleren.’

De warmtepompenbranche heeft samen met de installatiebranche en overheid met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden.

Op 10 oktober reikt Uneto-VNI voor de tweede keer de Innovatie-award uit, voor een innovatief installatieproject waarbij duurzaamheid, kwaliteit en samenwerking een belangrijke rol speelden. De uitreiking vindt plaats tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres in Den Bosch.
Meer informatie hierover is te vinden op de congreswebsite.
Reageer op dit artikel