nieuws

Green Deal: 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs

Sector

De warmtepompenbranche heeft samen met de installatiebranche en overheid met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal “decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken” die de DHPA samen met collega-branches en de overheid heeft afgesloten.

Green Deal: 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs

Dinsdag ondertekenden minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, DHPA-voorzitter Frank Agterberg, UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en collega’s uit andere duurzame warmte- en koudebranches de Green Deal. Bij deze gelegenheid opende minister Wiebes een praktijklokaal in Groningen voor warmtepomptechniek, als eerste resultaat van de deal en als opmaat voor nog zes praktijklokalen voor warmtepompmonteurs elders in Nederland.

Opleidingsprogramma

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van het hele spectrum aan warmtepompen met lucht, bodem en (grond)water als duurzame bron van warmte en koude. Ook hybride warmtepompen zitten in de opleiding, een combinatie met een cv-ketel voor piekvraag en warm tapwater, daarmee een transitietechniek voor de bestaande bouw. DHPA-leden hebben me

(vlnr) Frank Agterberg (voorzitter DHPA), Nienke Homan (Gedeputeerde Staten, provincie Groningen) en Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI).

t hulp van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

Sterke toename vraag naar warmtepompen

De warmtepomp neemt gestaag de rol van de aardgasgestookte cv-ketel over. De groei van de vraag is al meer dan 50 procent per jaar, en dat moet ook om aan de beleidsdoelstellingen van bijna 50 procent reductie van CO₂-uitstoot in 2030 te gaan voldoen. De leveranciers zijn er klaar voor en door de extra opleidingscapaciteit zal ook de installatiebranche de ommezwaai kunnen maken. De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Kennis is de basis

Opleiding is het delen van kennis en kunde vanuit de branche met de vakman in de praktijk. Kennis is ook de basis voor verdere innovatie: de warmtepomp wordt steeds verder ontwikkeld en steeds beter inpasbaar gemaakt in gebouwen en wordt daarmee ook steeds beter opschaalbaar in hele wijken. De DHPA heeft daartoe ook het initiatief genomen tot een kennisplatform dat, evenals de Green Deal voor opleidingen doet, de krachten bundelt voor een gezamenlijke kennisagenda en kennisontwikkeling. Hiermee zal de branche zich verder versterken, en daarmee ook de Nederlandse economie en exportpositie.

Breed draagvlak

De Green Deal Warmtepompen is een breed gedragen initiatief. Behalve het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, installatiekoepel UNETO-VNI en de DHPA ondertekenen ook de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassaketels NBKL en die van pelletkachels NBPI, de haarden- en kachelbranche NHK, Enpuls en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie NVDE de afspraken.

Nederlands Warmtepomp Congres
Op 10 oktober aanstaande vindt tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 plaats. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier ingegaan op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Informatie over het programma en de wijze van inschrijven, is te vinden op de speciale congreswebsite.

 

Reageer op dit artikel