nieuws

Lichte groei verkoop cv-ketels

Sector

Lichte groei verkoop cv-ketels

In 2017 werd er 3% meer hr-ketels verkocht dan in het jaar daarvoor. De groei in de verkoop van warmtepompen vlakte iets af. Wel worden sinds 2016 meer inbouwkookplaten op elektriciteit verkocht dan op gas. Dat blijkt uit een analyse van de verkoopcijfers.

Duidelijk is dat sinds de invoering van de ISDE-regeling (investeringssubsidie duurzame energie) in 2016, de groei in verkoop van warmtepompen en pelletkachels toenam. Zo groeide het aantal verkochte warmtepompen tussen 2015 en 2016 maar liefst met 44 procent en het aantal pelletkachels niet minder dan 136 procent.

Verkoop van warmtepompen

Echter, de groei van de verkoop van warmtepompen lijkt in 2017 af te vlakken ten opzichte van 2016. Toch werden in 2017 15 procent meer warmtepompen verkocht dan in 2016. Een groeicijfer dat vergelijkbaar is met de jaren voor de ISDE. “Daarmee domineert de hr-ketel nog steeds de markt: er werden in 2017 vijf keer zoveel hr-ketels verkocht als warmtepompen. De hr-ketel is dus nog niet op zijn retour.” Zo concluderen de opstellers van de zogeheten Gasmonitor.

Voortgang energietransitie

De Gasmonitor is een uitgave van milieuorganisatie Natuur & Milieu en de netwerkbedrijven Stedin en Alliander. Door de verkoopcijfers te analyseren van hr-ketels, warmtepompen, pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en inbouwkookplaten, willen deze drie partijen iets zeggen over de voortgang van de energietransitie. “Het kabinet-Rutte 3 heeft in zijn regeerakkoord uit oktober 2017 een klimaatdoelstelling op  genomen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat betekent dat Nederlandse gebouwen uiterlijk in 2050 van het aardgas af moeten zijn.” De betrokkenen hebben de ambitie om de Gasmonitor jaarlijks te laten verschijnen.

Lichte opleving

“Opvallendste conclusie is dat het aantal verkochte hr-ketels stijgt en de verkoop van warmtepompen af lijkt te vlakken,” zo stellen de opstellers van het rapport al snel. Dat is echter een vrij sombere analyse van de cijfers. Vermoedelijk is de lichte opleving van de verkoop van cv-ketels te vergelijken met een soortgelijk effect bij de uitfasering van de gloeilamp. Ook daar was sprake van een opleving aan het einde van een tijdperk. Overigens is de warmtepomp met de buitenlucht als bron veruit favoriet.

Stijging elektrische kookplaten

Vermoedelijk laten de cijfers over 2018 straks een meer genuanceerd beeld zien. Het feit dat de verkoopcijfers van inbouwgaskookplaten stagneren en die van inbouwkookplaten op elektriciteit groeien is daar een voorbode van. “De transitie naar aardgasvrije keukens komt in Nederland op gang. In 2017 werden voor 190.950 huishoudens elektrische inbouwkookplaten verkocht. De verkoopcijfers van inbouwgaskookplaten stagneren en die van inbouwkookplaten op elektriciteit groeien; sinds 2016 worden er meer inbouwkookplaten op elektriciteit verkocht dan op gas.”

Belgische markt

Vorig jaar werd in Vlaanderen een recordaantal van 4.284 warmtepompen in woonhuizen geplaatst. De afgelopen vier jaar steeg het aantal installaties van warmtepompen met 80 procent: van 13.327 pompen in 2014 tot 23.987 vorig jaar. De overheid stimuleert de overstap op de warmtepomp met een premie, die vorig jaar 1.447 maal werd aangevraagd.

 

Reageer op dit artikel