nieuws

Omgevingswet uitgesteld tot 2019

Sector

Omgevingswet uitgesteld tot 2019

De ministerraad heeft deze zomer ingestemd met vier ontwerpbesluiten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Inmiddels is de invoering van de nieuwe wet uitgesteld; naar verwachting treedt hij in 2019 in werking.

In de Omgevingswet worden ruim 25 bestaande wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving geïntegreerd. Daarbij gaat het om wetgeving die is gericht op onderwerpen zoals bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en natuur. De bestaande losse wetten zijn grotendeels sectoraal opgebouwd. Omdat ze in samenhang met elkaar niet meer aansluiten bij de behoefte van deze tijd, wil de overheid middels de Omgevingswet het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

Vier ontwerpbesluiten

De 117 AMvB’s die het huidige omgevingsrecht omvatten worden met de nieuwe Omgevingswet teruggebracht naar vier stuks. Daarbij worden definities gelijkgetrokken, verouderde regels geschrapt en artikelen uit bestaande wetten verplaatst naar een AMvB. De vier ontwerpbesluiten die nu tot stand zijn gekomen, zijn:

• Omgevingsbesluit
• Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
• Besluit Activiteiten in de leefomgeving (Bal)
• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Uitstel tot 2019

In eerste instantie was het de bedoeling dat de Omgevingswet op relatief korte termijn wordt geïntroduceerd. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu stelt echter dat de introductie wordt vertraagd door de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Zoals het er nu naar uitziet zal de Omgevingswet in 2019 van kracht worden.

Bron: NEN.

Reageer op dit artikel