nieuws

Europees Parlement stemt in met energielabelsysteem ‘A tot G’

Sector

Europees Parlement stemt in met energielabelsysteem ‘A tot G’

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanpassing van het energielabelsysteem voor apparaten. Daarmee is de kans groot dat dit ‘nieuwe’ systeem wordt doorgevoerd, wat grote veranderingen met zich meebrengt voor de energielabeling van onder andere warmtepompen. Doel van de aanpassing is om meer duidelijkheid bij eindgebruikers te creëren.

In 2010 werd in Europa besloten om het toenmalige A-G-labelsysteem, dat al jaren in gebruik was, ‘open te gooien’. Om bedrijven te stimuleren producten te maken die nog duurzamer zijn dan wat het A-label voorschreef, werd meer energie-efficiëntie voortaan beloond met A+, gevolgd door A++ en uiteindelijk A+++. Verschillende milieu- en consumentenorganisaties verwierpen dit idee destijds: het zou verwarring scheppen bij eindgebruikers. Daarnaast leidde het ertoe dat de A-klasse ‘zonder plusjes’ niet meer voor het hoogst haalbare niveau stond en open zou staan voor producten die niet de hoogste energie-efficiëntie haalden. Bovendien was er – zo stelden critici – een psychologisch effect: een labelstap van B naar A in het oude systeem leek een grotere sprong dan de labelstap van A+ naar A++ in het nieuwe systeem.

Terug naar het oorspronkelijke stelsel

Feitelijk gaf de Europese Commissie die critici vijf jaar later alsnog gelijk, toen in 2015 het voorstel werd gelanceerd om de energielabelindeling terug te brengen naar een A-tot-G-schaal. Die ‘nieuwe’ schaal gaat feitelijk weer terug naar de oorsprong van het systeem en moet de huidige schaal die labels tot en met A+++ omvat weer vervangen. Als reden voor het voorstel werd aangegeven dat “de nieuwe opzet eenvoudiger is te begrijpen voor consumenten”; precies het argument dat vijf jaar eerder van tafel werd geveegd.

Instemming van Parlement

Afgelopen maand heeft het Europese Parlement in grote meerderheid ingestemd met het voorstel, waardoor de (her)invoering van het A-G-label een flinke stap dichterbij is gekomen. Binnen het Europese wetgevingsproces moeten het Parlement en de Raad van Ministers nu overeenstemming vinden over mogelijke amendementen, waarna de wet in werking kan treden.
Het European Partnership for Energy & the Environment (EPEE) reageert verheugd op het feit dat het Europese Parlement heeft ingestemd. “Energielabels hebben voor meer energiezuinige producten op de markt gezorgd en we verwelkomen de terugkeer van de A-G-schaal. We moeten er nu voor zorgen dat de nieuwe regels op nationaal niveau worden uitgevoerd en afgedwongen, zodat de consument weet waar hij aan toe is en marktverstoringen worden voorkomen.”

Reageer op dit artikel